הקדמה:

נערות וצעירות בסיכון זכאיות לסל שירותים המוענקים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • נערה וצעירה תוגדר כנערה וצעירה בסיכון במקרה שהיא עונה על כל התנאים הבאים:

סל השירותים הניתן לנערות ולצעירות בסיכון על ידי משרד הרווחה

חקיקה ונהלים

מקורות