הפורטל נועד לסייע לנפגעי עבירה בהליכים המתקיימים בעניינם ולידעם על הזכויות המגיעות להם ועל הכלים העומדים לרשותם.


בישראל קיימים מספר חוקים שנחקקו למען נפגעי עבירה. החוק המסדיר את זכויותיו של נפגע העבירה בהליך הפלילי הוא חוק זכויות נפגעי עבירה.ככלל, בהליך הפלילי, רשויות המדינה (פרקליטות, משטרה) הן האחראיות על ניהול התביעה נגד הנאשם, בעוד נפגע העבירה איננו צד פורמלי. יחד עם זאת, זכאי נפגע העבירה לקבל מידע עדכני על התנהלות ההליך ועל זכויותיו בו.בנוסף לחוק זכויות נפגעי עבירה, קיימים חוקים נוספים מכוחם יכול נפגע עבירה לקבל, בין היתר, צווים המרחיקים את הפוגע מסביבתו של הנפגע.

פורטל זה נועד לפזר, ולו במעט, את הערפל סביב מעמדם של נפגעי העבירה בהליכים המתקיימים בעניינם ולידעם על הזכויות המגיעות להם ועל הכלים העומדים לרשותם במקרה בו נפלו הם או יקיריהם קורבן לעבירות פליליות.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים