(עדכון פרטי יצירת קשר לפי אתר משרד הבריאות)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
שורה 11: שורה 11:
 
|תחומי עיסוק=קבילות ציבור לחוק בריאות ממלכתי
 
|תחומי עיסוק=קבילות ציבור לחוק בריאות ממלכתי
 
|אתר=[http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx באתר משרד הבריאות]
 
|אתר=[http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx באתר משרד הבריאות]
|דואל=kvilot@moh.health.gov.il
+
|דואל= call.habriut@moh.health.gov.il
|כתובת=רח' רבקה 29, ירושלים
+
|כתובת= רחוב ירמיהו 39, ירושלים מיקוד 9101002, ת"ד: 1176
|טלפון=02-5681257 
+
|טלפון=08-6241010
 
|טלפונים נוספים= 5400*
 
|טלפונים נוספים= 5400*
|פקס=02-5655981
+
|פקס=02-5655969
 
}}
 
}}
  

גרסה מ־18:41, 13 בינואר 2019

הקדמה:

על פי סעיף 45 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, כל תושב מדינת ישראל רשאי להגיש תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים שלה, עובד מעובדיה או כל מי שפועל מטעמה, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי חוק זה. לפרטים ראו הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

פרטים

שיוך:
משרד הבריאות
תחומי עיסוק:
קבילות ציבור לחוק בריאות ממלכתי
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב ירמיהו 39, ירושלים מיקוד 9101002, ת"ד: 1176
טלפון:
08-6241010
5400*
פקס:
02-5655969

תפקיד

  • טיפול בתלונות הציבור על שירותי בריאות המוענקים על ידי קופות החולים או שניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • טיפול בתלונה של מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשה לביטול מעבר או להקדמתו.
  • החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב

נושאים וזכויות