מ (החלפת טקסט - * רשימת עמותות וארגונים הקשורים לגורם * לדוגמה, מופעלים או ממומנים על-ידו ל־'<!-- * רשימת עמותות וארגונים הקשורים לגורם * לדוגמה, מו�)
שורה 21: שורה 21:
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
 +
<!--
 
* רשימת עמותות וארגונים הקשורים לגורם
 
* רשימת עמותות וארגונים הקשורים לגורם
 
* לדוגמה, מופעלים או ממומנים על-ידו
 
* לדוגמה, מופעלים או ממומנים על-ידו
 +
-->
  
 
==טפסים ודוגמאות לפניה==
 
==טפסים ודוגמאות לפניה==

גרסה מ־17:28, 6 באוקטובר 2010

פרטים

שיוך:
משרד הבריאות
תחומי עיסוק:
קבילות ציבור לחוק בריאות ממלכתי
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' רבקה 29, ירושלים
טלפון:
02-5681257
פקס:
02-5655981

על פי סעיף 45 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, כל תושב מדינת ישראל רשאי להגיש תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים שלהם, עובד מעובדיהם או כל מי שפועל מטעמם, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי חוק זה, אל לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

תפקיד

טיפול בתלונות הציבור על שירותי בריאות המוענקים על ידי קופות החולים או שניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

נושאים

טפסים ודוגמאות לפניה

  • רשימת טפסים ומכתבים לדוגמה
  • המשמשים לפניה לגורם

-->