הקדמה:

מי שסיים לימודים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי במשך 3 השנים שלאחר סיום הלימודים (ובמשך שנה, אם סיים ללמוד לאחר שנת 2013), ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים שלאחר מכן
מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013 זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר סיום לימודיו או בשנה שלאחריה, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן
ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל
שווי נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח לשנה
לחישוב נקודות הזיכוי בהתאם לשנת המס הרלוונטית ראו מחשבון נקודות זיכוי עד 31.12.2016 וכן מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המסים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שסיים את לימודיו ברפואה או ברפואת שינים זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה.

מי שסיים את לימודיו עד שנת 2013 (כולל)

 • מי שהיה זכאי לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך כל אחת מ-3 שנות המס שלאחר סיום הלימודים, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי במשך שנתיים לאחר מכן.
 • מי שסיים תחילה את לימודיו לתואר ראשון וקיבל את ההטבה בגין תקופת לימודים זו, ולאחר מכן למד לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי לקבל השלמת הטבה עד למכסה של 5 שנות מס.
 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2005 או בשנת 2006 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי בכל אחת מ-5 שנות המס שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו.

מי שסיים את לימודיו לאחר שנת 2013

 • מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים לאחר שנת 2013 זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:
  • נקודת זיכוי אחת בשנת מס אחת שתינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  • בנוסף, מחצית נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת שתינתן במהלך השנה שלאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי הראשונה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • מי שניצל את את מלוא נקודות הזיכוי שניתנות בגין תואר ראשון וגם בגין תואר שני, לא יוכל לקבל את ההטבה בגין תואר ברפואה.
 • עם זאת, מי שלמד קודם תואר ראשון וניצל את נקודות הזיכוי בגין תואר זה, ולאחר מכן השלים את לימודי הרפואה, יוכל לקבל את השלמת ההטבה עד למכסה של 5 שנים (אם סיים את לימודיו עד שנת 2013).
הערת עריכה
מה קורה ב-2014 ו-2015? האם זכאי להטבה עד מכסה של שלוש שנים? יעני יהיה זכאי לשנתיים בלבד שבהן יקבל חצי נקודת זיכוי בכל שנה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.01.2014, 11:20 (IST)
 • לא ניתן לקבל הטבה זו וגם את ההטבה בגין לימודי מקצוע.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים