תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד המוגדר "נטול יכולת"
הזכות תקפה גם לאחר גיל 18 - במידה והנער גר בבית הוריו ותלוי בהם
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה

על פי סעיף 45 בפקודת מס הכנסה, הורה לילד נטול יכולת זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

ילד מוגדר נטול יכולת במידה והוא אחד מאלה:

 • ילד עם פיגור שכלי
 • ילד משותק
 • ילד המרותק באופן קבוע למיטתו
 • ילד עיוור
 • ילד חירש אילם
 • ילד החולה בטלסמיה, דיסאוטונומיה או סיסטיק פיברוזיס
 • ילד עם אוטיזם/PDD, הפרעה התפתחותית חמורה אחרת או הפרעת נפש, הזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור 100%
 • ילד הסובל מלקות למידה של קשב וריכוז ADD ו/או היפראקטיביות ADHD ולומד במסגרת החינוך המיוחד לפי החלטת וועדת השמה. עם זאת, תלמיד תיכון (כיתות ט'- יב'), אינו חייב ללמוד בחינוך מיוחד, אך חייב את האבחונים והאישורים הרשומים מטה.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

תהליך מימוש הזכות

לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים. לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב.

המסמכים אותם יש להגיש:

 • טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • טופס 116 א' - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • טופס 127 - "תעודה רפואית" של מס הכנסה אותה ימלא רופא.
 • לילד עם הפרעה התפתחותית - אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. (אם הנער מעל גיל 18 - אישור על קצבת נכות כללית).
 • לילד עיוור - תעודת עיוור / לקוי ראיה.
 • לילד חירש - אישור על לימודים במסגרת החינוך המיוחד ואישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • לילד עם לקות למידה:
  • אישור של ועדת השמה על הפניית הילד לחינוך המיוחד.
  • אישור שהילד נמצא בגן/בית ספר לחינוך מיוחד - יש להמציא אישור ממנהל/ת מסגרת החינוך המיוחד.
  • אבחון של רופא מומחה (נוירולוג, פסיכיאטר או מנהל המחלקה להתפתחות הילד) – הטופס צריך לכלול: פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה. ניתן להוריד את הטופס מכאן.

בכל שנה יש להגיש בקשה מחדש, אך לפעמים הזכאות מתחדשת אוטומטית.

חשוב לדעת

 • הזכות תקפה גם לאחר גיל 18, במידה והנער גר בבית הוריו ותלוי בהם.
 • ייתכנו מקרים נוספים, שאינם כלולים בהגדרות אלו ואשר יש לבחון אותם, כל מקרה לגופו.
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים, וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על פי בקשתם. במידה והילד נמצא במשמרתו של אחד ההורים, ניתן לבקש כי נקודות הזיכוי יינתנו לו בלבד.
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • במידה ואחד ההורים אינו עובד, קיים שינוי בזכאות.
 • במידה וקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ-ביתי, יכולים ההורים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי הנ"ל לבין זיכוי על הוצאות אחזקת הילד בדיור החוץ ביתי. על פי סעיף 44 לפקודת מס הכנסה הזיכוי עומד על 35% מאותו חלק מהסכומים שהוציאו, שעולה על שמינית מהכנסתם החייבת. הורה שהוצאותיו השנתיות על המוסד בו שוהה ילדו אינן עולות על שמינית מהכנסתו החייבת לא יקבל זיכוי על ההוצאות (במקרה זה יוכל לקבל את שתי נקודות הזיכוי).


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי