הקדמה:

הורים לילד חירש עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה
שווי ההטבה הוא 5,256 ש"ח לשנה ו-438 ש"ח לחודש
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הורים לילדים חירשים העונים על תנאי הזכאות עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

מי זכאי?

 • עובד/ת תושב ישראל שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא אחד מאלה:
  • ילד הזכאי לגמלת ילד נכה
  • ילד שהופנה על ידי ועדת השמה לאחת מהמסגרות הבאות בחינוך המיוחד:
   • גן לחינוך מיוחד
   • בית ספר לחינוך מיוחד
   • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת)
   • "מסלול 07" (תגבור בלימודים) בתיכון (כיתות ט' - י"ב)

תהליך מימוש הזכות

 • טופס 116 א' - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לזכאות:
 1. לילד הזכאי לגמלת ילד נכה - העתק מההודעה שנשלחה להורים מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגמלה ובנוסף טופס 127 - "תעודה רפואית" אותה ימלא רופא מומחה. הטופס צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.
 2. לילד שהופנה לחינוך המיוחד - "הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה" לגבי הפניית הילד לחינוך המיוחד (ראו דוגמה). לא נדרש אישור על לימוד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.


חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות זכות).
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים. במקרה שהילד נמצא במשמרתו של אחד ההורים, ניתן לבקש כי נקודות הזיכוי יינתנו לו בלבד.
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ ביתי, יכולים ההורים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים