(חשוב לדעת)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים, במסגרת תכנית "ניצנים"
 
| מידע  = משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים, במסגרת תכנית "ניצנים"
| מידע2 = התכנית מופעלת בחופשת חנוכה או חופשת החורף ובחופשת פסח או בחופשת האביב
+
| מידע2 = התכנית מופעלת בחופשת חנוכה/חופשת החורף ובחופשת פסח/חופשת האביב, במשך 5 ימים רצופים, בין השעות 8:00-13:00
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = הסבסוד ניתן למסגרות המופעלות בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך  
 
| חשוב  = הסבסוד ניתן למסגרות המופעלות בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך  
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = [[#תשלומי הורים בתכנית הבסיסית (8:00 - 13:00)|גובה התשלום]] משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור)
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/nitsanimHufsha/ תכנית ניצנים] - באתר משרד החינוך
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/nitsanimHufsha/ תכנית ניצנים] - באתר משרד החינוך
שורה 18: שורה 18:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[תשלומי הורים במערכת החינוך]]
 
| [[תשלומי הורים במערכת החינוך]]
 +
| [[סיוע כלכלי להורים במערכת החינוך]]
 
| [[סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך]]
 
| [[סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך]]
 
| [[מחיר מירבי לקייטנות ציבוריות]]
 
| [[מחיר מירבי לקייטנות ציבוריות]]
שורה 65: שורה 66:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הרישום לתכנית ניצנים נעשה ברשות המקומית
+
* הרישום לתכנית ניצנים מתבצע ברשות המקומית.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* משרד החינוך יקצה לתלמידים הזכאים לסייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד, שעות סייעת עבור ימי החופשה.
+
* משרד החינוך יקצה שעות סייעת עבור ימי החופשה, לתלמידים הזכאים ל[[סייעת רפואית לילדים הלומדים בחינוך הרגיל|סייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד, .
* לפי חוזר המנכ"ל משרד החינוך אינו מממן הסעות בתוכניות "ניצנים". עם זאת, משרד החינוך פירסם קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור היסעים, ובהם מצויין כי משרד החינוך החליט להשתתף בעלות ההסעות במסגרת "ניצנים בחופשות", ברשויות שהפעילו את התכנית בתחומן ועומדות בקריטריונים שהמשרד קבע. בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה. מומלץ לפנות לרשות המקומית כדי לברר האם משרד החינוך משתתף במימון ההסעות.
+
* ייתכן סבסוד של משרד החינוך עבור הסעות למסגרות בימי החופשה. מומלץ לברר מול הרשות המקומית אם קיים סבסוד. '''בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה'''.  
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
* [[חינוך/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום החינוך]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 82: שורה 83:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=176&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F17&UTM_CAMPAIGN=MNK חוזר מנכ"ל משרד החינוך עט/1 מיום 12.09.2018] - "ניצנים" – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א'-ב' – ו"ניצנים בחופשות" (בתיה"ס של החגים) לגנים ולכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
 
* [http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=176&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F17&UTM_CAMPAIGN=MNK חוזר מנכ"ל משרד החינוך עט/1 מיום 12.09.2018] - "ניצנים" – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א'-ב' – ו"ניצנים בחופשות" (בתיה"ס של החגים) לגנים ולכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
+
* [http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkoretashat/KRITERYUNIMTASHAT.pdf קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשע"ט עבור תכניות ניצנים].
 +
* [http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2019/hasaotn.pdf קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ט עבור הסעים במסגרת התכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" גילאי 3-9 (גן-כיתה ג') בכל הארץ].
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/nitsanimHufsha/ תכנית ניצנים] - באתר משרד החינוך
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/nitsanimHufsha/ תכנית ניצנים] - באתר משרד החינוך

גרסה מ־12:35, 28 בנובמבר 2018

הקדמה:

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים, במסגרת תכנית "ניצנים"
התכנית מופעלת בחופשת חנוכה/חופשת החורף ובחופשת פסח/חופשת האביב, במשך 5 ימים רצופים, בין השעות 8:00-13:00
הסבסוד ניתן למסגרות המופעלות בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך
גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור)
למידע נוסף ראו תכנית ניצנים - באתר משרד החינוך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים.

 • התכנית מופעלת במשך 10 ימים, במהלך חופשות בתי הספר והגנים:
  • 5 ימים רצופים בחופשת החנוכה או בחופשת החורף.
  • 5 ימים רצופים בחופשת הפסח או בחופשת האביב.
  • התכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.

מי זכאי?

 • כל התלמידים בגני הילדים הציבוריים, המתוקצבים על-ידי משרד החינוך בתקופת התכנית.
 • תלמידי כיתות א'-ג' בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד (כולל תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות)
 • בכיתות החינוך המיוחד (בגנים ובבתי הספר) התכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגנים, בבתי ספר רגילים ובבתי ספר של החינוך המיוחד, בתנאי שאינם נכללים בתכניות לפעילות בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד.

מועדי הפעלת התכנית בשנת הלימודים תשע"ט

 • במגזר היהודי - התכנית תפעל בימים א'-ה', 5 ימי פעילות רצופים:
  • חופשת חנוכה: 04.12.2018 - 10.12.2018 (כ"ו בכסלו - ב' בטבת) - לא כולל שישי, שבת.
  • חופשת פסח: 14.04.2019 - 18.04.2018 (ו' בניסן - י"ב בניסן) או 13.04.2019 - 17.04.2019 (ט' בניסן - י"ג בניסן).
 • במגזר הלא יהודי - התכנית תפעל בחופשות הרשמיות, 5 ימי עבודה רצופים (על-פי ימי הפעילות במוסדות החינוך):
  • חופשת החורף: בין התאריכים 24.12.2018 - 08.01.2019.
  • חופשת האביב: בין התאריכים 15.04.2019 - 01.05.2019.

תשלומי הורים בתכנית הבסיסית (8:00 - 13:00)

 • גובה תשלומי ההורים לתכנית משתנה לפי אשכול סוציו-אקונומי של הרשות המקומית
אשכול סוציו-אקונומי תשלומי ההורים ליום, לכל תלמיד:
רשויות באשכולות 4-1 0 ש"ח
רשויות באשכולות 7-5 20 ש"ח
רשויות באשכולות 10-8 30 ש"ח
 • גובה תשלומי ההורים בבתי ספר מוכרים לא רשמיים ובמעמד פטור (לא כולל מוסדות חינוך מיוחד, ומוסדות ברשת החינוך העצמאי או מעין החינוך התורני):
מעמד בית הספר תשלומי ההורים ליום, לכל תלמיד
בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים 13 ש"ח
בתי ספר במעמד פטור 23.40 ש"ח
 • רשות המפעילה שירותים נוספים מעבר לתכנית הבסיסית (לאחר השעה 13:00) כגון: הארכת הצהרון, העשרה והזנה, רשאית לגבות מההורים תשלום נוסף.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום לתכנית ניצנים מתבצע ברשות המקומית.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך יקצה שעות סייעת עבור ימי החופשה, לתלמידים הזכאים ל[[סייעת רפואית לילדים הלומדים בחינוך הרגיל|סייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד, .
 • ייתכן סבסוד של משרד החינוך עבור הסעות למסגרות בימי החופשה. מומלץ לברר מול הרשות המקומית אם קיים סבסוד. בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים