הקדמה:

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב'
הסבסוד הוא לפי האשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה שאותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מחירם של הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' וב' נתונים בפיקוח. משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים לפי הטבלה הבאה:

אשכול סוציו-אקונומי של היישוב (ראו רשימה באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) סבסוד בגנים סבסוד בכיתות א'-ב' השתתפות הורים השתתפות המדינה
1 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
2 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
3 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
4 + + 300 ש"ח 350 ש"ח
5 + + 350 ש"ח 300 ש"ח
6 - + 350 ש"ח 300 ש"ח
7 - + 450 ש"ח 200 ש"ח
8 - + 500 ש"ח 150 ש"ח
9 - + 500 ש"ח 150 ש"ח
10 - + 500 ש"ח 150 ש"ח

מקור: אתר משרד החינוך.

מי זכאי?

  • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל mashliymut_lemida@education.gov.il או בטלפון 02-5603759
  • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.

חשוב לדעת

  • מחיר הצהרונים במערכת החינוך נתון בפיקוח. למידע נוסף ראו ...


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים