(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(16 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = במקרים המתאימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום כנגד חשוד בעבירה ולסגור את התיק נגדו בהסדר מותנה
+
| מידע  = במקרים המתאימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום כנגד אדם החשוד בעבירה ולסגור את התיק נגדו בהסדר מותנה
|מידע2= ההסדר יכלול את פרטי העבירה, הודאת האדם החשוד ותנאים אותם עליו למלא  
+
|מידע2= ההסדר יכלול את פרטי העבירה, הודאת האדם החשוד והתנאים אותם עליו למלא על פי ההסדר
 
|מידע3= במקרה של הפרת התנאים או סירוב לחתום על הסדר מותנה, יוגש כתב אישום כנגד האדם החשוד
 
|מידע3= במקרה של הפרת התנאים או סירוב לחתום על הסדר מותנה, יוגש כתב אישום כנגד האדם החשוד
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = פרטי ההסדר יפורסמו ללא זיהוי האדם החשוד או נפגע העבירה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 27: שורה 27:
 
* הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של האדם בעתיד.  
 
* הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של האדם בעתיד.  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* התביעה רשאית לחתום עם אדם על הסדר מותנה בהתקיים '''כל''' התנאים הבאים:
+
* התביעה רשאית לחתום עם אדם חשוד בעבירה על הסדר מותנה בהתקיים '''כל''' התנאים הבאים:
** העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
+
*# העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
** העונש המתאים לאדם, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
+
*#העונש המתאים לאדם החשוד, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
** אין לאדם רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
+
*#אין לאדם החשוד רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
** לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם.
+
*#לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם החשוד.
** התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.
+
*#התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.
  
 
==תוכן ההסדר המותנה==
 
==תוכן ההסדר המותנה==
שורה 41: שורה 41:
 
** התקופה שנקבעה לקיום ההסדר, והדרך שבה האדם יוכיח כי מילא אחר תנאי ההסדר.
 
** התקופה שנקבעה לקיום ההסדר, והדרך שבה האדם יוכיח כי מילא אחר תנאי ההסדר.
 
** הצהרה האדם החשוד לפיה הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר תביא להגשת כתב אישום והעמדה לדין, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.
 
** הצהרה האדם החשוד לפיה הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר תביא להגשת כתב אישום והעמדה לדין, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.
* האדם החשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום, אם היא אינה זהה לתיאור העובדות שבהסדר המותנה.  
+
* האדם החשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום, אם העובדות המתוארות בה אינן זהות לתיאור העובדות שבהסדר המותנה.
 +
{{טיפ|האדם החשוד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.}}
 +
 
 
==התנאים בהסדר מותנה==
 
==התנאים בהסדר מותנה==
* התביעה רשאית לכלול תנאים שונים אותם צריך האדם למלא בכדי לקיים את ההסדר המותנה.
+
* התביעה רשאית לכלול תנאים שונים אותם צריך האדם למלא כדי לקיים את ההסדר המותנה.
 
* התנאים עשויים להיות כל אחד מהבאים:
 
* התנאים עשויים להיות כל אחד מהבאים:
 
** תשלום קנס למדינה.
 
** תשלום קנס למדינה.
 
** תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
 
** תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
 
** התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
 
** התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
** עמידה בתנאי תכנית שיקום (לאחר קבלת אישור שירות המבחן למבוגרים).
+
** עמידה בתנאי תוכנית שיקום (לאחר קבלת אישור שירות המבחן למבוגרים).
 
** נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (כגון מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).
 
** נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (כגון מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).
 
* לאחר שהתביעה תשתכנע כי האדם החשוד מילא אחר כל התנאים בהסדר המותנה, היא תסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר".
 
* לאחר שהתביעה תשתכנע כי האדם החשוד מילא אחר כל התנאים בהסדר המותנה, היא תסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר".
שורה 54: שורה 56:
 
*היות שהסדר מותנה נעשה בין הגוף התובע לבין הנאשם, הוא נחשב להחלטה מנהלית.
 
*היות שהסדר מותנה נעשה בין הגוף התובע לבין הנאשם, הוא נחשב להחלטה מנהלית.
 
*[[זכויות_נפגעי_עבירה_בשלב_המשפט#הבעת עמדה לגבי הסדר טיעון|לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה קיימת הזכות להביע את עמדתם בעניין ההסדר]].
 
*[[זכויות_נפגעי_עבירה_בשלב_המשפט#הבעת עמדה לגבי הסדר טיעון|לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה קיימת הזכות להביע את עמדתם בעניין ההסדר]].
*נפגע העבירה יכול לבקש להביע את עמדתו בכתב או בעל פה '''לפני הגורם המאשר''' - פרקליט המחוז או פרקליט בכיר מטעמו - בתוך 14 יום מהמועד שהמידע על הסדר הטיעון הובא לידיעתו.
+
*נפגע העבירה יכול לבקש להביע את עמדתו בכתב או בעל פה '''לפני הגורם המאשר''' - פרקליט המחוז או פרקליט בכיר מטעמו - בתוך 14 יום מהמועד שהמידע על ההסדר המותנה הובא לידיעתו.
 
*למרות הזכות להבעת עמדתו של הנפגע, הגוף התובע אינו מחויב לאמץ אותה.
 
*למרות הזכות להבעת עמדתו של הנפגע, הגוף התובע אינו מחויב לאמץ אותה.
 
*נפגע עבירה שרוצה לתקוף הסדר מותנה לאחר שנשמעה עמדתו ולא התקבלה, יכול לעתור לבג"צ בבקשה לבטל את ההסדר.
 
*נפגע עבירה שרוצה לתקוף הסדר מותנה לאחר שנשמעה עמדתו ולא התקבלה, יכול לעתור לבג"צ בבקשה לבטל את ההסדר.
 +
 
==סירוב להסדר מותנה או הפרת תנאי הסדר מותנה==
 
==סירוב להסדר מותנה או הפרת תנאי הסדר מותנה==
 
* אדם אשר סירב להסדר מותנה, או הפר את תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום והוא יועמד לדין.
 
* אדם אשר סירב להסדר מותנה, או הפר את תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום והוא יועמד לדין.
שורה 68: שורה 71:
 
** תנאי ההסדר.
 
** תנאי ההסדר.
 
* '''חשוב: הפרטים יפורסמו ללא פרטי זיהוי של האדם החשוד או של נפגע העבירה.'''
 
* '''חשוב: הפרטים יפורסמו ללא פרטי זיהוי של האדם החשוד או של נפגע העבירה.'''
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
 
==שלבי ההליך==
 
 
==ערעור==
 
-->
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* לאדם החשוד מותר להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך החתימה על הסדר מותנה.
+
* לאדם החשוד מותר להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.
 
* ההליך אינו תקף לקטינים החשודים בעבירות. לפרטים נוספים ראו [[קטינים בהליך הפלילי]].
 
* ההליך אינו תקף לקטינים החשודים בעבירות. לפרטים נוספים ראו [[קטינים בהליך הפלילי]].
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
+
 
== פסקי דין ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
-->
+
=== חקיקה ונהלים ===
== חקיקה ונהלים ==
 
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#hed23 חוק סדר הדין הפלילי] - סעיף 67.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#hed23 חוק סדר הדין הפלילי] - סעיף 67.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm#Seif17 חוק זכויות נפגעי עבירה] - סעיף 17.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm#Seif17 חוק זכויות נפגעי עבירה] - סעיף 17.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/conditional-order מאגר ההסדרים המותנים].
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/conditional-order מאגר ההסדרים המותנים].
<!--== תודות ==
 
-->
 
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = המשפט הפלילי
 +
}}
 +
[[ar:إغلاق ملف جنائي بدون تقديم لائحة اتهام بتسوية مشروطة]]

גרסה אחרונה מ־14:12, 13 ביולי 2022

הקדמה:

במקרים המתאימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום כנגד אדם החשוד בעבירה ולסגור את התיק נגדו בהסדר מותנה
ההסדר יכלול את פרטי העבירה, הודאת האדם החשוד והתנאים אותם עליו למלא על פי ההסדר
במקרה של הפרת התנאים או סירוב לחתום על הסדר מותנה, יוגש כתב אישום כנגד האדם החשוד
פרטי ההסדר יפורסמו ללא זיהוי האדם החשוד או נפגע העבירה


במקרים מסוימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם, ולסגור את התיק בעניינו בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

 • האפשרות של הסדר מותנה קיימת בסוגים מסוימים של עבירות.
 • הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של האדם בעתיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה רשאית לחתום עם אדם חשוד בעבירה על הסדר מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
  2. העונש המתאים לאדם החשוד, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
  3. אין לאדם החשוד רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
  4. לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם החשוד.
  5. התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

תוכן ההסדר המותנה

 • ההסדר המותנה יכיל את הפרטים הבאים:
  • תיאור העובדות והוראות החוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
  • הודאת האדם החשוד בעובדות המהוות עבירה.
  • התנאים שעל האדם החשוד למלא בהתאם לתנאי ההסדר.
  • התקופה שנקבעה לקיום ההסדר, והדרך שבה האדם יוכיח כי מילא אחר תנאי ההסדר.
  • הצהרה האדם החשוד לפיה הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר תביא להגשת כתב אישום והעמדה לדין, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.
 • האדם החשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום, אם העובדות המתוארות בה אינן זהות לתיאור העובדות שבהסדר המותנה.
טיפ
האדם החשוד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.

התנאים בהסדר מותנה

 • התביעה רשאית לכלול תנאים שונים אותם צריך האדם למלא כדי לקיים את ההסדר המותנה.
 • התנאים עשויים להיות כל אחד מהבאים:
  • תשלום קנס למדינה.
  • תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
  • התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  • עמידה בתנאי תוכנית שיקום (לאחר קבלת אישור שירות המבחן למבוגרים).
  • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (כגון מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).
 • לאחר שהתביעה תשתכנע כי האדם החשוד מילא אחר כל התנאים בהסדר המותנה, היא תסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

הבעת עמדתו של הנפגע

 • היות שהסדר מותנה נעשה בין הגוף התובע לבין הנאשם, הוא נחשב להחלטה מנהלית.
 • לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה קיימת הזכות להביע את עמדתם בעניין ההסדר.
 • נפגע העבירה יכול לבקש להביע את עמדתו בכתב או בעל פה לפני הגורם המאשר - פרקליט המחוז או פרקליט בכיר מטעמו - בתוך 14 יום מהמועד שהמידע על ההסדר המותנה הובא לידיעתו.
 • למרות הזכות להבעת עמדתו של הנפגע, הגוף התובע אינו מחויב לאמץ אותה.
 • נפגע עבירה שרוצה לתקוף הסדר מותנה לאחר שנשמעה עמדתו ולא התקבלה, יכול לעתור לבג"צ בבקשה לבטל את ההסדר.

סירוב להסדר מותנה או הפרת תנאי הסדר מותנה

 • אדם אשר סירב להסדר מותנה, או הפר את תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום והוא יועמד לדין.
 • התובע רשאי שלא להעמיד לדין את האדם, אם לאחר הסירוב או הפרת התנאים, התגלה מידע חדש המצדיק זאת.
 • אם האדם מילא אחר חלק מהתנאים בהסדר, בית המשפט יתחשב בכך בשלב גזירת העונש.

פרסום ההסדר המותנה

 • התביעה תפרסם באתר האינטרט שלה את הפרטים הבאים הנוגעים להסדר המותנה:
  • עצם סגירת תיק בהסדר מותנה.
  • מהות העבירה ונסיבות העבירה, הכולל את תיאור העובדות שבהן הודה האדם החשוד והוראות החוק הרלוונטיות.
  • תנאי ההסדר.
 • חשוב: הפרטים יפורסמו ללא פרטי זיהוי של האדם החשוד או של נפגע העבירה.

חשוב לדעת

 • לאדם החשוד מותר להיות מיוצג על ידי עורך דין לצורך סגירת התיק בהסדר מותנה.
 • ההליך אינו תקף לקטינים החשודים בעבירות. לפרטים נוספים ראו קטינים בהליך הפלילי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים