הקדמה:

סדנאות לקראת שחרור מהכלא מיועדות לחשוף את האסיר לאפשרויות העומדות בפניו לאחר שחרורו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


הכנה נכונה לשחרור מהכלא מסייעת רבות להליך השיקום של האסיר.

מטרתן של סדנאות ההכנה היא לחשוף את האסיר לאפשרויות העומדות בפניו לאחר השחרור.

תהליך מימוש הזכות

  • יום עיון הכנה לשחרור - מתקיים בבית הכלא ומגיעים אליו נציגי השירותים הטיפוליים והממשלתיים בקהילה. ביום זה נחשף האסיר למגוון האפשרויות והשירותים בקהילה העומדים לרשותו.
  • בין התחומים: תעסוקה והכשרה מקצועית, מסגרות טיפוליות, הוסטלים של רש"א או מיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי ומשרד הבינוי והשיכון.
  • לעתים מופעלות סדנאות בנות מספר מפגשים משולבים הכוללים מלבד מתן מידע גם פעילות טיפולית העוסקת בהכנה לשחרור.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

מקורות