הקדמה:


בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא סטודנטים, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כללי

סטודנטים ערבים

  • עמותת קו משוה - קידום שיוויון בתעסוקת אקדמאים ערבים
  • עמותת סיכוי - קידום שוויון, בכל התחומים, בין האזרחים היהודים והערבים-פלסטינים בישראל

סטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים חרדים

סטודנטים עם מוגבלויות