(יצירת דף עם התוכן "{{זכות/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכו...")
 
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(42 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.-->
+
| איסור = לא ניתן להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח שיש להם סידור מגורים חלופי
| איסור = רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח שיש להם סידור מגורים חלופי
+
| מידע  = רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לבנק המלווה לספק ל[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] דיור חלופי כתנאי למכירת הדירה
| פיצוי= שווי הסידור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק
+
| פיצוי= שווי הסידור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק ההוצאה לפועל
| חשוב  = למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן שניתן למכור את הדירה ללא סידור חלופי
+
| חשוב  = למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא (הבנק) אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן שניתן למכור את הדירה ללא סידור חלופי
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
| 2 =
 
+
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - משכנתא על דירת מגורים]]
 +
| [[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[משכנתא]]
 +
| [[דיור ושיכון]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
* כאשר [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] (בדרך כלל: הבנק המלווה), שלטובתו רשומה משכנתא על דירת מגוריו של [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]], מבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת הדירה, חייב רשם ההוצאה לוודא כי לחייב ובני משפחתו קיימת אפשרות לדיור חלופי.
 
==החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי==
 
==החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי==
* כאשר [[חדש:זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]], שלטובתו רשומה משכנתא על דירת מגוריו של החייב, מבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת הדירה, , חייב רשם ההוצאה לוודא כי לחייב ובני משפחתו קיימת אפשרות לדיור חלופי.
+
* לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
* לפני שיחליט בענין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 
 
# יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 
# יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 
# יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 
# יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 
# הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 
# הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 +
 
==מכירת הדירה ללא סידור מגורים חלופי==
 
==מכירת הדירה ללא סידור מגורים חלופי==
 
* למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן ויהיה לכך תוקף, כמפורט להלן:
 
* למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן ויהיה לכך תוקף, כמפורט להלן:
שורה 26: שורה 37:
 
# הובהר לחייב כי יש לו זכות לדיור חלופי, והוסברה לו המשמעות של ויתור על זכות זו, בטרם חתם על ההסכם.
 
# הובהר לחייב כי יש לו זכות לדיור חלופי, והוסברה לו המשמעות של ויתור על זכות זו, בטרם חתם על ההסכם.
 
===הסכמי משכנתא שנכרתו אחרי 16.05.2009===
 
===הסכמי משכנתא שנכרתו אחרי 16.05.2009===
* ניתן יהיה לפטור באופן חלקי את הזוכה מהדאגה לסיגור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו שני התנאים הבאים:
+
* ניתן יהיה לפטור באופן חלקי את הזוכה מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו שני התנאים הבאים:
 
# בהסכם המשכנתא או בשטר המשכון נקבע מראש ונכתב במפורש כי במקרה של ביצוע המשכנתא בהוצאה לפועל בעל המשכנתא לא יחויב לדאוג לדיור חלופי '''קבוע''' לחייב ולבני משפחתו אלא יהיה מחויב לדאוג להם אך ורק '''לדיור חלופי זמני באזור מגוריהם למשך 18 חודשים בלבד'''
 
# בהסכם המשכנתא או בשטר המשכון נקבע מראש ונכתב במפורש כי במקרה של ביצוע המשכנתא בהוצאה לפועל בעל המשכנתא לא יחויב לדאוג לדיור חלופי '''קבוע''' לחייב ולבני משפחתו אלא יהיה מחויב לדאוג להם אך ורק '''לדיור חלופי זמני באזור מגוריהם למשך 18 חודשים בלבד'''
 
# הסכמה זו נכתבה במפורש בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא, והוסברה לחייב בשפה ברורה שמובנת לו.
 
# הסכמה זו נכתבה במפורש בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא, והוסברה לחייב בשפה ברורה שמובנת לו.
שורה 32: שורה 43:
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[חדש:חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
+
* [[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
# דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה, והזוכה הגיש [[חדש:בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]] במסגרת הליכי ההוצאה לפועל;
+
# דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה, והזוכה הגיש [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]] במסגרת הליכי ההוצאה לפועל;
# הזוכה הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להורות על [[חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] ופינוי החייב ובני משפחתו ממנה, לשם פרעון החוב.
+
# הזוכה הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להורות על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] ופינוי החייב ובני משפחתו ממנה, לשם פירעון החוב.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
* החייב יכול להעלות את הענין מיוזמתו מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בענין מכירת הדירה.
+
* החייב יכול להעלות את העניין מיוזמתו מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בעניין מכירת הדירה.
 +
* לאחר בירור יכולתו של החייב, יורה הרשם לזוכה (הבנק שממנו ניטלה ההלוואה) לדאוג לסידור המגורים החלופי, בדרך כלל באמצעות העמדת סכום כסף שיספיק לשכר דירה לתקופה מסוימת.
 +
* על החלטה של רשם ההוצאה לפעול בנושא סידור מגורים חלופי ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור. למידע נוסף ראו '''[[ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל]]'''.
 +
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* אם קבע רשם הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים (שישלם הזוכה לחייב) או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
+
* אם קבע רשם הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או העמדת סכום אחר לצורך שכר דירה (שישלם הזוכה לחייב) או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק ההוצאה לפועל. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
== תקדימים משפטיים ==
+
 
 
<!--
 
<!--
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
+
== פסקי דין ==
 +
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->
  
== ארגוני סיוע ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
{{הטמעת כותרת|חדש:הוצאה לפועל#ארגוני סיוע}}
+
 
== גורמי ממשל ==
+
==ארגוני סיוע==
{{הטמעת כותרת|חדש:הוצאה לפועל#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 +
 
 +
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 38  
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 38  
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
 
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
 
== מקורות ==
 
 
<!--
 
<!--
 +
== תודות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[חדש:הוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[ar:ترتيب سكن بديل للمدين الذي بيعت شقته السكنية في إطار تنفيذ قرض سكني في دائرة الاجراء]]

גרסה אחרונה מ־22:03, 19 בינואר 2020

הקדמה:

לא ניתן להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח שיש להם סידור מגורים חלופי
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לבנק המלווה לספק לחייב דיור חלופי כתנאי למכירת הדירה
שווי הסידור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק ההוצאה לפועל
למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא (הבנק) אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן שניתן למכור את הדירה ללא סידור חלופי


 • כאשר זוכה (בדרך כלל: הבנק המלווה), שלטובתו רשומה משכנתא על דירת מגוריו של החייב, מבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת הדירה, חייב רשם ההוצאה לוודא כי לחייב ובני משפחתו קיימת אפשרות לדיור חלופי.

החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי

 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 1. יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 2. יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 3. הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).

מכירת הדירה ללא סידור מגורים חלופי

 • למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן ויהיה לכך תוקף, כמפורט להלן:

הסכמי משכנתא שנכרתו לפני 16.05.2009

 • ניתן לפטור את החייב מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. אם נכתב בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא כי בעל המשכנתא אינו חייב כלל לדאוג לדיור חלופי עבור החייב ובני משפחתו.
 2. הובהר לחייב כי יש לו זכות לדיור חלופי, והוסברה לו המשמעות של ויתור על זכות זו, בטרם חתם על ההסכם.

הסכמי משכנתא שנכרתו אחרי 16.05.2009

 • ניתן יהיה לפטור באופן חלקי את הזוכה מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו שני התנאים הבאים:
 1. בהסכם המשכנתא או בשטר המשכון נקבע מראש ונכתב במפורש כי במקרה של ביצוע המשכנתא בהוצאה לפועל בעל המשכנתא לא יחויב לדאוג לדיור חלופי קבוע לחייב ולבני משפחתו אלא יהיה מחויב לדאוג להם אך ורק לדיור חלופי זמני באזור מגוריהם למשך 18 חודשים בלבד
 2. הסכמה זו נכתבה במפורש בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא, והוסברה לחייב בשפה ברורה שמובנת לו.
 • למרות זאת, אם קיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות להעמיד לרשות החייב דיור חלופי לתקופה ארוכה יותר.

מי זכאי?

 • חייב שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
 1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה, והזוכה הגיש בקשה למימוש המשכנתא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל;
 2. הזוכה הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להורות על מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו ממנה, לשם פירעון החוב.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • החייב יכול להעלות את העניין מיוזמתו מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בעניין מכירת הדירה.
 • לאחר בירור יכולתו של החייב, יורה הרשם לזוכה (הבנק שממנו ניטלה ההלוואה) לדאוג לסידור המגורים החלופי, בדרך כלל באמצעות העמדת סכום כסף שיספיק לשכר דירה לתקופה מסוימת.
 • על החלטה של רשם ההוצאה לפעול בנושא סידור מגורים חלופי ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור. למידע נוסף ראו ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • אם קבע רשם הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או העמדת סכום אחר לצורך שכר דירה (שישלם הזוכה לחייב) או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק ההוצאה לפועל. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים