שורה 70: שורה 70:
 
* [[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני]]
 
* [[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני]]
 
* [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק]]
 
* [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק]]
 +
* [[פיצויי פיטורים לעובד שלא פוטר]]
 
* [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר]]
 
* [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר]]
* [[פיצויי פיטורים לעובד שלא פוטר]]
 
 
* [[איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים]]
 
* [[איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים]]
 
* [[משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק]]
 
* [[משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק]]

גרסה מ־11:29, 3 במאי 2017

לעובדים המסיימים את עבודתם מגיעות זכויות שונות המסייעות לפשט את השינוי המשמעותי בחייו של העובד בעת סיום יחסי העבודה.


הפורטל מפרט, בין השאר, באילו נסיבות עובדים שהתפטרו זכאים לפיצויי פיטורים.

כמו כן, ניתן למצוא בפורטל מידע לגבי תשלומי הפרשים למיניהם, כגון פדיון ימי חופשה, שבמקרים רבים מתלווים לסיום עבודה.

במקרה של פיטורים חשוב לזכור כי ישנן הגנות רבות על העובד, המפורטות בפורטל זה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


זכויות עובדים בעת פשיטת רגל או פירוק


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים