הקדמה:

חסיד אומות העולם זכאי לסיוע בפתרון דיור ובשכר דירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חסיד אומות העולם זכאי לסיוע בפתרון דיור ובשכר דירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • חסיד אומות העולם יכול לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים שבאזור מגוריו, על מנת לקבל סיוע במימוש זכויות הדיור ממשרד הבינוי והשיכון וחברות השיכון.
  • לאחר מימוש זכויות אלו, אם העובד הסוציאלי ראה צורך בכך, ניתן לאשר השלמת סיוע בשכר דירה (אם לא נעשתה על ידי גורם אחר).
  • המחלקות לשירותים חברתיים יפעלו להתאמת פתרונות דיור הכוללים מערך שירותים תומך - דיור מוגן, ומופעלים באמצעות גופים שונים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות