הקדמה:

נכה עבודה בעל דרגת נכות גבוהה, הכנסה נמוכה ובעל משפחה (לא לבודדים) עשוי להיות זכאי לסיוע בדיור
מידע נוסף בנושא סיוע בדיור ניתן לקרוא באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכה עבודה בעל דרגת נכות לצמיתות של 75% לפחות עשוי להיות זכאי לסיוע בדיור מטעם משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

  • נכה עבודה בעל דרגת נכות לצמיתות של 75% לפחות עשוי להיות זכאי לסיוע ברכישת דירה או סיוע בשכר דירה.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות