הקדמה:

אדם עם מוגבלות שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ונטל הלוואה לדיור עשוי לקבל סיוע כספי מהמדינה
הסיוע יינתן כל עוד ההלוואה בתוקף ולוקח ההלוואה מבוטח בביטוח החיים
הסיוע הוא בסך 300 ש"ח לחודש


אדם עם מוגבלות שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ונטל הלוואה לדיור, זכאי לקבל, בהתאם לתנאים, סיוע כספי מהמדינה בסך 300 ש"ח לחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
נכון לעכשיו אין התייחסות באתר משרד הבינוי והשיכון או בכל משרד ממשלתי אחר לאופן המימוש של הזכות
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 14:38, 25 בדצמבר 2018 (IST)

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים