(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(37 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = אדם עם מוגבלות זכאי לקבל סיוע במילוי טפסים כאשר הוא מקבל שירות בגוף ציבורי  
+
| מידע = אנשים עם מוגבלויות זכאים לקבל סיוע במילוי טפסים כאשר הם מקבלים שירות בגוף ציבורי  
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב = הסיוע יינתן במקרה שבו יש הכרח למלא את הטפסים במקום כדי לקבל את השירות
| חשוב = הסיוע יינתן בין אם מילוי הטפסים הוא בכתב יד או על ידי הקלדה או על ידי מסך מגע 
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו סעיף 31 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#Seif31 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
 
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
| 2 =
 
+
| 3 =
* על-פי סעיף 31 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), [[אנשים עם מוגבלויות|אדם עם מוגבלות]] זכאי לקבל שירות ציבורי ללא תור.
+
}}
* במידה שההמתנה בתור נעשית במכונית, האדם עם המוגבלות לא יהיה זכאי לקבל את השירות ללא תור.
+
{{ראו גם
{{דוגמה|אדם עם מוגבלות הממתין במכונית בתור בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק לא יהיה זכאי להיכנס לגן או לתדלק מבלי להמתין לתורו.}}
+
| [[נגישות]]
 +
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 +
| [[ליווי בגוף ציבורי לאדם עם מוגבלות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
אדם עם מוגבלות המקשה עליו למלא טפסים, זכאי לקבל סיוע בעת מילוי הטפסים כאשר הוא מקבל שירות בגוף ציבורי.
 +
* הסיוע יינתן במקרה שבו יש הכרח למלא את הטופס במקום כדי לקבל את השירות.
 +
* הסיוע יינתן בין אם מילוי הטפסים נעשה באמצעות כתיבה ידנית, הקלדה או מסך מגע.
 +
{{דוגמה|אדם עם מוגבלות הנדרש למלא טופס בקשה לקצבה בביטוח הלאומי (טופס בכתב יד או טופס דיגיטלי) זכאי לקבל סיוע מעובד המוסד במילוי הטופס.}}
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* אדם עם מוגבלות - על-פי סעיף 5 ל[[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]], אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (כולל לקות קוגניטיבית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר.
+
* אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהמוגבלות מקשה עליו במילוי הטופס.
* מלווה של אדם עם מוגבלות (בתנאי שהוא נמצא בתור למען וביחד האדם עם המוגבלות).
+
* החוק מגדיר אדם עם מוגבלות כאדם עם לקות גופנית, נפשית או שכלית (כולל לקות קוגניטיבית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר.
  
== מהו שירות ציבורי? ==
+
== מהו גוף ציבורי? ==
* על-פי סעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
+
* גוף ציבורי מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.
:* '''מקום ציבורי''':
+
* ברשימת הגופים הציבוריים מופיעים, בין היתר, הגופים הבאים - משרדי ממשלה (כולל כל היחידות הכפופות להם), הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.
::* מקום ציבורי מוגדר בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.
 
::* ככלל, מקום ציבורי הוא מקום בו ניתן שירות לכלל האוכלוסיה או לחלק לא מסוים שלה.
 
{{דוגמה|המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים: אולם ספורט, בית חולים, בית ספר, בניין משרדים, גן שעשועים, מוסך, מועדון, מכולת, מסעדה, סניף דואר, שמורת טבע.}}
 
:* '''גוף ציבורי''':
 
::* גוף ציבורי מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.
 
::* ברשימת הגופים הציבוריים מופיעים, בין היתר, הגופים הבאים - משרדי ממשלה, הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* בעת העמידה בתור על האדם עם המוגבלות או האדם המלווה לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור.
+
* בעת מילוי הטופס יש לפנות לאחראי במקום לצורך קבלת סיוע במילוי הטופס.
* האחראי על התור רשאי לבקש לראות תעודת נכה בתוקף כדי לוודא את זכאותו של האדם עם המוגבלות לקבל שירות ללא תור.
 
 
 
=== תעודת נכה ===
 
* ישנם שני סוגים של תעודת נכה המתאימות לצורך קבלת שירות ללא עמידה בתור:
 
:* '''תעודת נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי''', המונפקת לאוכלוסיות הבאות -
 
::* ילדים עם [[מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]] או [[נפגעי נפש|מוגבלות נפשית]], כולל ילדים [[אוטיסטים]].
 
::* בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או מוגבלות נפשית, כולל אוטיזם, שנקבעה להם [[קצבת נכות כללית|נכות רפואית]] בשיעור של 50% או יותר.
 
:* '''תעודת נכה מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון''' המונפקת לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית המקבל תגמול לפי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום)]] ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר.
 
* התעודה תונפק על-ידי המוסד לביטוח לאומי או האגף לשיקום במשרד הביטחון עד ליום 18.02.2014 ואמורה להישלח לבית הזכאים באופן אוטומטי.
 
* בתעודה לא יפורטו סוג והיקף המוגבלות.
 
* זכאים שטרם קיבלו את התעודה יכולים לפנות לצורך בירור ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם].
 
  
=== שירות הניתן לפי תור שנקבע מראש ===
+
== גורמים מסייעים ==
* במידה שהשירות ניתן בהתאם לתור שנקבע מראש, היום והשעה לקבלת השירות ייקבעו תוך התחשבות באדם עם המוגבלות ובמוגבלותו.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* '''אין חובה להקדים את התור שנקבע לאדם עם המוגבלות לפני מוזמנים אחרים'''.
+
=== ארגוני סיוע ===
<!--
+
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות]]
== פסקי דין ==
 
-->
 
  
== ארגוני סיוע ==
+
=== גורמי ממשל ===
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות ראו [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע]].
 
== גורמי ממשל ==
 
 
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
 
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
== חוקים ותקנות ==
 
* [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C7E71A32-8001-4629-BBCF-1FB43D57519E/40855/7242.pdf תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013] (באתר משרד המשפטים) - תקנה 13.
 
* [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]] - סעיפים 5, 19ז, 19י, התוספת הראשונה, התוספת השנייה.
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== מקורות ==
 
-->
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
| [[תו חניה לנכה]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#Seif31 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013] - תקנה 31
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif5 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות] - סעיף 5, פסקאות 1, 2, 5 ו-7
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = אנשים עם מוגבלויות
 +
}}
 +
[[קטגוריה:נגישות]]
 +
[[קטגוריה:נכים]]
 +
[[קטגוריה:מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:מתמודדי נפש]]
 +
[[קטגוריה:עיוורים ולקויי ראייה]]
 +
[[קטגוריה:חירשים וכבדי שמיעה]]
 +
[[קטגוריה:מוגבלות שכלית התפתחותית]]
 +
[[AR:مساعدة بتعبئة استمارات في المؤسسات الجماهيرية للشخص ذي المحدودية]]
 +
[[en:Assistance for People with Disabilities Filling Out Forms at Public Institutions]]

גרסה אחרונה מ־12:14, 13 ביולי 2022

הקדמה:

אנשים עם מוגבלויות זכאים לקבל סיוע במילוי טפסים כאשר הם מקבלים שירות בגוף ציבורי
הסיוע יינתן במקרה שבו יש הכרח למלא את הטפסים במקום כדי לקבל את השירות


אדם עם מוגבלות המקשה עליו למלא טפסים, זכאי לקבל סיוע בעת מילוי הטפסים כאשר הוא מקבל שירות בגוף ציבורי.

  • הסיוע יינתן במקרה שבו יש הכרח למלא את הטופס במקום כדי לקבל את השירות.
  • הסיוע יינתן בין אם מילוי הטפסים נעשה באמצעות כתיבה ידנית, הקלדה או מסך מגע.
דוגמה
אדם עם מוגבלות הנדרש למלא טופס בקשה לקצבה בביטוח הלאומי (טופס בכתב יד או טופס דיגיטלי) זכאי לקבל סיוע מעובד המוסד במילוי הטופס.

מי זכאי?

  • אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהמוגבלות מקשה עליו במילוי הטופס.
  • החוק מגדיר אדם עם מוגבלות כאדם עם לקות גופנית, נפשית או שכלית (כולל לקות קוגניטיבית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר.

מהו גוף ציבורי?

  • גוף ציבורי מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.
  • ברשימת הגופים הציבוריים מופיעים, בין היתר, הגופים הבאים - משרדי ממשלה (כולל כל היחידות הכפופות להם), הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.

תהליך מימוש הזכות

  • בעת מילוי הטופס יש לפנות לאחראי במקום לצורך קבלת סיוע במילוי הטופס.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים