תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אדם עם מוגבלות זכאי לקבל סיוע במילוי טפסים כאשר הוא מקבל שירות בגוף ציבורי
יש לפנות אל הממונה בגוף הציבורי ולבקש את מתן הסיוע, הסיוע יינתן בין אם מילוי הטפסים הוא בכתב יד או על ידי הקלדה או מסך מגע


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • על-פי סעיף 13 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות ציבורי ללא תור.
 • במידה שההמתנה בתור נעשית במכונית, האדם עם המוגבלות לא יהיה זכאי לקבל את השירות ללא תור.
דוגמה
אדם עם מוגבלות הממתין במכונית בתור בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק לא יהיה זכאי להיכנס לגן או לתדלק מבלי להמתין לתורו.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות - על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (כולל לקות קוגניטיבית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר.
 • מלווה של אדם עם מוגבלות (בתנאי שהוא נמצא בתור למען וביחד האדם עם המוגבלות).

מהו שירות ציבורי?

 • על-פי סעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי:
 • מקום ציבורי מוגדר בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.
 • ככלל, מקום ציבורי הוא מקום בו ניתן שירות לכלל האוכלוסיה או לחלק לא מסוים שלה.
דוגמה
המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים: אולם ספורט, בית חולים, בית ספר, בניין משרדים, גן שעשועים, מוסך, מועדון, מכולת, מסעדה, סניף דואר, שמורת טבע.
 • גוף ציבורי:
 • גוף ציבורי מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.
 • ברשימת הגופים הציבוריים מופיעים, בין היתר, הגופים הבאים - משרדי ממשלה, הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת העמידה בתור על האדם עם המוגבלות או האדם המלווה לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור.
 • האחראי על התור רשאי לבקש לראות תעודת נכה בתוקף כדי לוודא את זכאותו של האדם עם המוגבלות לקבל שירות ללא תור.

תעודת נכה

 • ישנם שני סוגים של תעודת נכה המתאימות לצורך קבלת שירות ללא עמידה בתור:
 • תעודת נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי, המונפקת לאוכלוסיות הבאות -
 • תעודת נכה מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון המונפקת לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר.
 • התעודה תונפק על-ידי המוסד לביטוח לאומי או האגף לשיקום במשרד הביטחון עד ליום 18.02.2014 ואמורה להישלח לבית הזכאים באופן אוטומטי.
 • בתעודה לא יפורטו סוג והיקף המוגבלות.
 • זכאים שטרם קיבלו את התעודה יכולים לפנות לצורך בירור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.

שירות הניתן לפי תור שנקבע מראש

 • במידה שהשירות ניתן בהתאם לתור שנקבע מראש, היום והשעה לקבלת השירות ייקבעו תוך התחשבות באדם עם המוגבלות ובמוגבלותו.
 • אין חובה להקדים את התור שנקבע לאדם עם המוגבלות לפני מוזמנים אחרים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי