הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל לזכאים חסרי דירה יוצאי אתיופיה
בטרם חתימה על חוזה הרכישה יש לבדוק אם קיימת יתרת תקציב לסיוע
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל לזכאים חסרי דירה יוצאי אתיופיה.

 • מחיר הדירה המועמדת לרכישה צריך להיות:
 • בני הזוג יהיו רשאים לגרור את הסיוע לדירה אחרת שרכשו, אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  • חלפו 36 חודשים מאז קבלת הסיוע לדירה הראשונה.
  • הדירה האחרת, שאליה מועבר הסיוע, תימצא גם כן ביישובים או בשכונות באזורים א' או ב' המופיעים ברשימת היישובים.

מי זכאי?

 • זוג נשוי חסר דירה שגיל אחד מהם נמוך מ-40 שנה והם עונים על אחד מאלה:
  • הם נולדו באתיופיה
  • הוריהם נולדו באתיופיה
  • אחד מבני הזוג נולד באתיופיה והורי בן זוגו נולדו באתיופיה

תהליך מימוש הזכות

היקף הסיוע

 • ההלוואות ניתנות לתקופה של 28 שנים.
  • בשנת 2013 ההלוואה שתינתן לזכאים תהיה בסך כולל של עד 500,000 ₪ או 95% משווי הדירה, לפי הנמוך מביניהם ובריבית שנתית של 3%.
  • בשנת 2014 ההלוואה שתינתן לזכאים תהיה בסך כולל של עד 400,000 ₪ או 95% משווי הדירה, לפי הנמוך מביניהם.
  • בשנים 2016-2015 ההלוואה שתינתן לזכאים תהיה בסך כולל של עד 350,000 ₪ או 95% משווי הדירה, לפי הנמוך מביניהם.

חשוב לדעת

 • בגלל מגבלות תקציביות, מימוש הסיוע מוגבל ל-200 דירות בלבד. בטרם חתימה על חוזה הרכישה חובה על בני הזוג לבדוק אם קיימת יתרת תקציב בתוכנית הסיוע.
 • לא יינתן סיוע מעבר לסכום זה, גם לא בגין שירות צבאי.

הרחבות ופרסומים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים