מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/hesderim_meyuchadim.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/hesderim_meyuchadim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 42: שורה 42:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx רשימת כתובות ומספרי טלפון של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה]
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx רשימת כתובות ומספרי טלפון של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה]
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה של משרד הבינוי מיום 01.06.1999]
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה של משרד הבינוי והשיכון מיום 01.06.1999]
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* פירוט והרחבה ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/hesderim_meyuchadim.aspx אתר משרד הבינוי]
+
* פירוט והרחבה ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/hesderim_meyuchadim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־16:29, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

מקבלי סיוע בשכר דירה שרכשו דירה יכולים להשתמש בתעודת הזכאות לצורך קבלת סיוע ברכישת הדירה
ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה על לתאריך הכניסה לדירה שנרכשה, בכפוף לתקופת הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על הזכאים להגיש לבנק המעניק את המשכנתא את המסמכים הבאים:
  • הבנק יקבל מהחברה הנותנת שירותי סיוע בשכר דירה את טפסי ההרשמה.
  • במידה שהדירה הנרכשת היא דירה חדשה: ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה עד למועד הכניסה לדירה לפי חוזה הרכישה או לפי אישור הקבלן או עד למועד תום תוקף הזכאות לסיוע בשכר דירה - המוקדם מבין השניים.
  • במידה שהדירה הנרכשת היא מיד שנייה: ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה עד למועד הכניסה לדירה ולא יותר משישה חודשים ממועד הרכישה. התאריך שממנו יש למנות שישה חודשים הוא תאריך רכישת הדירה.
  • במידה שהכניסה לדירה מתעכבת מעבר לתאריך שנקבע בחוזה: על הזכאים להציג אישור על כך מהחברה, הקבלן או העמותה. לאחר הצגת האישור, החברה המסייעת בשכר דירה תמשיך לסייע בשכר דירה עד הכניסה לדירה אך לא מעבר לתום הזכאות לסיוע בשכר דירה.
  • במידה שהזכאים קיבלו סיוע לבנייה עצמית: הסיוע בשכר הדירה יינתן עד שנה מיום קבלת השלב השני של הסיוע (שלב שלד וגג), ולא יותר מזכאותם לסיוע בשכר דירה.
  • רוכשי דירות שמימשו הלוואה ומבקשים לממש השתתפות בשכר דירה צריכים להציג צילום חוזה רכישת הדירה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

הרחבות ופרסומים

מקורות