הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה עשויים להיות זכאים לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף בנושא משכנתא, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עיוורים ולקויי ראיה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע ברכישת דירה (משכנתא) למגוריהם, על פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות