תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מעוטי יכולת הרוכשים ממיר לשידורי הטלויזיה הדיגיטליים, זכאים להשתתפות המדינה במימונו.
מסוף מרץ 2011 יבוטלו השידורים האנלוגיים של הערוצים הפתוחים לצפיה בחינם.
ההחזר יהיה עד 225 ש"ח (עד לגובה של 50% מהמחיר ששולם).

בסוף מרץ 2011 יבוטלו השידורים האנלוגיים של הערוצים הפתוחים (1, 2, 10, 33 ו-99).

צופי טלויזיה שאינם מחוברים לכבלים או ללווין ומעוניינים להמשיך לצפות בערוצים אלו ללא תשלום, צריכים לרכוש ממיר דיגיטלי (מדובר בהוצאה חד פעמית).

מעוטי יכולת אשר רוכשים ממיר ויימצאו זכאים על פי התנאים שנקבעו, יקבלו החזר של עד 50% מהרכישה, או עד 225 ש"ח. המדינה תמנה גוף שיטפל בנושא ההחזר. עד אז יש לשמור את חשבונית המס.

הסיוע ברכישת הממיר יהיה בתוקף למשך כשנה וחצי.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

זכאים להטבה מי שעומדים בתנאים הבאים:

 • הם שילמו את אגרת הטלויזיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • סך הכנסותיהם החודשיות אינו עולה על 4,317 ש"ח, או 6,000 ש"ח למשפחה עם 4 ילדים ומעלה המתגוררים בבית.
 • הם לא היו מנויים על שירותי טלויזיה בלווין או בכבלים מתחילת 2011.
 • הם לא קיבלו סיוע אחר ברכישת הממיר.

תהליך מימוש הזכות

לאחר רכישת הממיר יש למלא טופס בקשה למענק (הטופס יהיה זמין באתר משרד האוצר ובאמצעות הגוף שימונה לטיפול בנושא). אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • חשבונית המס של הקניה
 • אישור מרשות השידור על תשלום האגרה
 • לעצמאיים - טופס 1301 עבור שנת 2010
 • לשכירים - תלושי משכורת של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, או טופס 106 מהמעסיק
 • למקבלי קצבאות - אישור מהביטוח הלאומי (או הגוף האחראי) על קבלת הקצבה בשלושת החודשים/השנה שקדמו להגשת הבקשה
 • למשפחה בת 4 ילדים ומעלה - צילום של ספח תעודת הזהות
 • הסכמה לאימות הנתונים מול חברות הלווין והכבלים, על סמך מספר תעודת הזהות

קביעת הזכאות תיעשה תוך 60 יום מהגשת הבקשה.

ההחזר, במידה ותאושר הזכאות, יינתן תוך 60 יום מקביעת הזכאות.

חשוב לדעת

 • יש לשמור את חשבונית המס עד להגשת הבקשה לסיוע


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי