הקדמה:

משרד הרווחה מסייע ברכישת מכשירי עזר לשיפור תפקודו של העיוור
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסבסד מכשירי עזר, כולל מכשירי ברייל, הנרכשים לשיפור תפקודו של העיוור ושיקומו האישי והחברתי.

  • בין המכשירים המסובסדים נכללים: מכונת ברייל, שעון ברייל (שעון יד ומעורר), חבילת נייר ברייל, סרט מדידה ברייל, סרגל ברייל, גלובוס ברייל וצג ברייל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


חשוב לדעת

  • פניה לקניית פריט מסוג מערכת הגדלה, תכנה קולית, תכנת הגדלה למחשב, צג ברייל או צג ברייל עם תמיכה קולית, כרוכה במילוי טופס בקשה לסבסוד רכישת ציוד ממוחשב.
  • אדם המעוניין לרכוש פריט בטרם חלפה תקופת הבלאי, ירכוש אותו במחיר מלא.
  • לצורכי הכשרה מקצועית ועבודה, ינתן סיוע במסגרת תכניות שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי. הסיוע יענק על ידי רכזי ההשמה.
  • אדם שזכאי לסיוע ברכישת עזרים בברייל מתוקף חוק או הסדר אחר (למשל: עיוור נכה צה"ל, עיוור נכה פעולות איבה או עיוור נפגע עבודה) אינו זכאי לסיוע זה.
  • אדם שפנייתו לא אושרה, רשאי לערער על ההחלטה על ידי פניה לועדת חריגים באמצעות השירות לעיוור.

חקיקה ונהלים