הקדמה:

אסיר משוחרר הזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון, זכאי להשתתפות בשכר דירה
אם האסיר ניתק את קשריו עם רש"א ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - יופסק הסיוע
סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אסיר משוחרר (או לפני שחרור) הזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון יכול לממש את זכאותו להשתתפות בשכר דירה באמצעות רש"א (הרשות לשיקום האסיר).

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה הנמצאת ב"ישוב שכר דירה".
 • סיוע זה לא ימנע בעתיד סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים.

מי זכאי?

 • אסיר שתקופת המאסר האחרונה שלו הייתה 6 חודשים רצופים לפחות.
 • האסיר מקבל "טיפול אינטנסיבי", כלומר נמצא בקשר טיפולי רציף עם רכז רש"א או גורם טיפולי אחר בקהילה.
 • מי שגילו 18 ומעלה.
 • מי שהגיש את הבקשה לסיוע בתוך 6 חודשים ממועד השחרור.
 • אם האסיר בעל משפחה ובבעלותו דירה, או שהוא מחזיק בדירה בשכירות בשיכון הציבורי, או שבן זוגו מממש סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי - במקרים אלו האסיר זכאי לממש סיוע בשכ"ד להוסטל של רש"א, רק בתנאי שסך כל ההכנסות של המשפחה אינן עולות על השכר הממוצע במשק או שבן הזוג ו/או ילדיו ממשיכים להתגורר בדירה - על פי דוח העובד הסוציאלי.
 • אסירים דרי רחוב: אם טרם כניסת האסיר למאסר הכיר בו משרד הרווחה כדר רחוב, יוכל האסיר להיכלל בתוכנית סיוע בשכר דירה לאסירים משוחררים.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות
  • אישור של שירות בתי הסוהר בנוגע לתקופת המאסר ותאריך השחרור (טופס שהייה).
  • אישור על "טיפול אינטנסיבי" מיועץ שיקום מחוזי של רש"א (נספח ג').
  • דו"ח סוציאלי מהעובד הסוציאלי המטפל באסיר.
  • לאסירים נשואים - תעודת נישואים + 3 אישורי הכנסה אחרונים של בני המשפחה העובדים.
  • לאסירים גרושים - תעודת גירושים + הסכם הגירושים.
  • אם הייתה ברשות האסיר דירה פרטית או בבעלות ציבורית - מסמכים המאשרים שהנכס אינו ברשותו.
 • את הבקשה יבדוק הממונה המחוזי לאכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
 • לאחר אישור הבקשה, תונפק תעודת זכאות שתועבר למבקש הסיוע באמצעות החברה נותנת השירותים.
 • דרגת הסיוע תינתן בהתאם לסוג הזכאות.

ערעור

 • במקרה שהאסיר אינו מסכים לסיוע שניתן לו בהתאם לתעודת הזכאות, זכותו לערער לוועדת החריגים באמצעות החברה אשר באמצעותה הוגשה הבקשה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהאסיר ניתק את קשריו עם רש"א ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - הסיוע במסגרת זו יופסק.
 • לאחר מימוש הסיוע בשכר הדירה, ניתן לבקש סיוע נוסף רק לאחר 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים