הקדמה:

דרי רחוב זכאים, בתנאים מסוימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 48 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


דרי רחוב עשוים להיות זכאים להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 48 חודשים.

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת דר רחוב ומתקיימים לגביו כל אלה:
  • אין לו (בהווה) זכויות בדירה או דירה בדיור הציבורי
  • הוא אינו מחזיק בתעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
  • אין לו הכנסה מעבודה

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.
 • להוצאת התעודה נדרשים המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת.
  • אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים (יחידת דרי רחוב), הכולל דו"ח סוציאלי.
 • לפירוט התהליך ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים