הקדמה:

ותיק מלחמה שמקבל סיוע בשכר דירה יקבל תוספת של 10% מסכום הסיוע
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ותיק מלחמה נזקק שהוא זכאי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה, יקבל תוספת סיוע לשכר הדירה.

  • התוספת הינה בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
דוגמה
זקן בן 75 הוכר כותיק מלחמת העולם השנייה. הוא הגיש בקשה לסיוע בשכר הדירה ונמצא זכאי לסיוע בגובה של 200 ₪ בחודש. מאחר והוכר כותיק מלחמה נזקק, קיבל תוספת של 10% על סכום זה, כלומר סך כל הסיוע בשכר הדירה 220 ₪.

מי זכאי?

ותיק מלחמת העולם השניה נזקק שהוא זכאי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה.

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל משרד הבינוי והשיכון.
  • משרד הבינוי והשיכון ידאג להוספת 10% לסיוע בשכר הדירה.

חשוב לדעת

  • ותיק מלחמה שאינו מקבל מסיבה כלשהי את התוספת, יפנה לקבלת סיוע אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה במשרד לקליטת העלייה
מרכז מידע ארצי טל' 03-9733333 (פועל 24 שעות ובמספר שפות).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות