תבנית:זכות/תחילת טור ימני

זוגות ללא ילדים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • זוגות ללא ילדים העומדים בתנאים המפורטים בהמשך זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

  • זוגות ללא ילדים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. אין ולא היתה בבעלותם מעולם דירה או חלק בדירה.
  2. לפחות אחד מבני הזוג עובד ב-100% משרה, על פי הגדרת המעסיק, שבה ההכנסה ברוטו אינה פוחתת משכר מינימום.
  3. ההכנסה החודשית ברוטו של שני בני הזוג אינה עולה על 5,488 ₪ לחודש.

גובה הסיוע בשכר דירה

ההכנסה של המשפחה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 4,390 ₪ לחודש 780 ש"ח 850 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-4,390 ₪ אך אינה עולה על 5,488 ₪ לחודש 490 ש"ח 540 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

חוקים ותקנות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי