(מי זכאי?)
שורה 30: שורה 30:
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* זוגות העומדים ב'''כל התנאים''' הבאים:
 
* זוגות העומדים ב'''כל התנאים''' הבאים:
:# '''זוג נשוי''' - זוג נשוי לפי קביעת משרד הפנים, לרבות [[להט"ב|זוגות מאותו מין]].
+
:# הם בני זוג לפי קביעת משרד הפנים, לרבות [[להט"ב|בני זוג מאותו מין]].
:# '''היעדר בעלות על דירה''' - אין ולא היתה בבעלותם (או בבעלות אחד מהם) מעולם דירה או חלק בדירה. (אם היתה בבעלות אחד מהם דירה או חלק מדירה לפני הנישואין, הם ייחשבו כמי שיש בבעלותם דירה, ולא יהיו זכאים לסיוע. אולם אם הדירה נמכרה לפני הנישואין, ניתן לפנות לועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון).
+
:# אין ולא היתה בבעלותם (או בבעלות אחד מהם) מעולם דירה או חלק בדירה. (אם היתה בבעלות אחד מהם דירה או חלק מדירה לפני הנישואין, הם ייחשבו כמי שיש בבעלותם דירה, ולא יהיו זכאים לסיוע. אולם אם הדירה נמכרה לפני הנישואין, ניתן לפנות לועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון).
:# '''לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה)''' -
+
:# לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה) -
 
:#* היקף המשרה הוא על-פי הגדרת המעסיק (ייתכנו משרות שהגדרת המעסיק לגבי 100% משרה תהיה נמוכה מ[[יום עבודה ושבוע עבודה|הגדרת משרה מלאה]] ב[[חוק שעות עבודה ומנוחה]]).
 
:#* היקף המשרה הוא על-פי הגדרת המעסיק (ייתכנו משרות שהגדרת המעסיק לגבי 100% משרה תהיה נמוכה מ[[יום עבודה ושבוע עבודה|הגדרת משרה מלאה]] ב[[חוק שעות עבודה ומנוחה]]).
 
:#* ההכנסה ברוטו במשרה המלאה אינה נמוכה מ[[שכר מינימום]].
 
:#* ההכנסה ברוטו במשרה המלאה אינה נמוכה מ[[שכר מינימום]].
:# '''גובה הכנסה ברוטו מקסימלי למשפחה''' - ההכנסה החודשית ברוטו של שני בני הזוג אינה עולה על 5,650 ש"ח, נכון לינואר 2017 (5,631 ש"ח ב-2016).
+
:# ההכנסה החודשית ברוטו של שני בני הזוג אינה עולה על 5,650 ש"ח, נכון לינואר 2017 (5,631 ש"ח ב-2016).
 
* '''ישנן זכאויות נוספות לזוגות ללא ילדים העונים על תנאי זכאות אחרים (למשל מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי). לפירוט אוכלוסיות הזכאים השונות, ראו [[סיוע בשכר דירה]].'''
 
* '''ישנן זכאויות נוספות לזוגות ללא ילדים העונים על תנאי זכאות אחרים (למשל מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי). לפירוט אוכלוסיות הזכאים השונות, ראו [[סיוע בשכר דירה]].'''
  
שורה 47: שורה 47:
 
|-
 
|-
 
-->
 
-->
| למשפחות שהכנסתן בין 4,521 ש"ח ל- 5,650 ש"ח (דרגה 50) || ישוב גדול: 490 ש"ח ישוב קטן: 340 ש"ח|| ישוב גדול: 540 ש"ח ישוב קטן: 380 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן עד 5,650 ש"ח (דרגה 50) || ישוב גדול: 490 ש"ח ישוב קטן: 340 ש"ח|| ישוב גדול: 540 ש"ח ישוב קטן: 380 ש"ח
 
|}
 
|}
  

גרסה מ־13:37, 31 ביולי 2017

הקדמה:

זוגות ללא ילדים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
לחישוב סכומי הסיוע החודשי באתר משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף ראו סיוע בשכר דירה למשפחות בלי ילדים וסיוע בגין מבחן הכנסות באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זוגות ללא ילדים העומדים בתנאים המפורטים בהמשך זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

 • זוגות העומדים בכל התנאים הבאים:
 1. הם בני זוג לפי קביעת משרד הפנים, לרבות בני זוג מאותו מין.
 2. אין ולא היתה בבעלותם (או בבעלות אחד מהם) מעולם דירה או חלק בדירה. (אם היתה בבעלות אחד מהם דירה או חלק מדירה לפני הנישואין, הם ייחשבו כמי שיש בבעלותם דירה, ולא יהיו זכאים לסיוע. אולם אם הדירה נמכרה לפני הנישואין, ניתן לפנות לועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון).
 3. לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה) -
 4. ההכנסה החודשית ברוטו של שני בני הזוג אינה עולה על 5,650 ש"ח, נכון לינואר 2017 (5,631 ש"ח ב-2016).
 • ישנן זכאויות נוספות לזוגות ללא ילדים העונים על תנאי זכאות אחרים (למשל מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי). לפירוט אוכלוסיות הזכאים השונות, ראו סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2017)

הכנסה חודשית ברוטו של המשפחה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן עד 5,650 ש"ח (דרגה 50) ישוב גדול: 490 ש"ח ישוב קטן: 340 ש"ח ישוב גדול: 540 ש"ח ישוב קטן: 380 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים

 • אם בבעלות בני הזוג (או בבעלותו של אחד מהם) היתה דירה לפני הנישואין, והיא נמכרה או הועברה ללא תמורה לפני הנישואין, שני בני הזוג ייחשבו כמי שהיתה בבעלותם דירה.
 • ככלל, במקרה כזה אין זכאות לסיוע בשכר דירה, אולם בני הזוג יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון, שאולי תאשר את הסיוע למרות זאת.
 • למידע נוסף על הגשת בקשה לוועדת החריגים, ראו ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל