תבנית:זכות/תחילת טור ימני

זוגות עם ילדים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • זוגות עם ילדים העומדים בתנאים המפורטים בהמשך זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

  • זוגות העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. אין ולא היתה בבעלותם מעולם דירה או חלק בדירה.
  2. לפחות אחד מבני הזוג עובד ב-100% משרה, על פי הגדרת המעסיק, שבה ההכנסה ברוטו אינה פוחתת משכר מינימום.
  3. גובה ההכנסה ברוטו של המשפחה אינו עולה על:
    • 6,160 ש"ח לחודש - למשפחות עם ילד אחד.
    • 7,541 ש"ח לחודש - משפחות עם 2 ילדים ויותר.

גובה הסיוע בשכר דירה

משפחות עם ילד אחד

ההכנסה של המשפחה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 4,928 ש"ח לחודש 1,090 ש"ח 1,170 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-4,929 ש"ח אך אינה עולה על 6,160 ש"ח לחודש 690 ש"ח 740 ש"ח

משפחות עם 3-2 ילדים

ההכנסה של המשפחה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 6,033 ש"ח לחודש 1,090 ש"ח 1,170 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ- 6,034 ש"ח אך אינה עולה על 7,541 ש"ח לחודש 690 ש"ח 740 ש"ח

משפחות עם יותר משלושה ילדים

ההכנסה של המשפחה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 6,033 ש"ח לחודש 1,350 ש"ח 1,470 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ- 6,034 ש"ח אך אינה עולה על 7,541 ש"ח לחודש 850 ש"ח 930 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

חוקים ותקנות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי