הקדמה:

אישה הנמצאת בהליכי גירושין עשויה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • אשה הנמצאת בהליכי גירושין העומדת בתנאים המפורטים מטה זכאית לסיוע בשכר דירה.

מי זכאי?

  • אשה הנמצאת בהליכי גירושין ועומדת באחד התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.