מ
שורה 101: שורה 101:
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם  
 
{{זכות/ראו גם  
 +
| [[זכאות לסיוע בשכר דירה]]
 
| [[הבטחת הכנסה|פורטל הבטחת הכנסה]]  
 
| [[הבטחת הכנסה|פורטל הבטחת הכנסה]]  
 
| [[הזכות לדיור ציבורי]]
 
| [[הזכות לדיור ציבורי]]

גרסה מ־15:22, 26 באוקטובר 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

כל מקבל גמלת הבטחת הכנסה העומד בקריטריונים וזוכה לאישור משרד הבינוי והשיכון זכאי לסיוע בשכר דירה.
תוקף תעודת הזכאות לסיוע בשכר הדירה הוא לשנה בלבד מיום הגשת הבקשה לסיוע. עם תום השנה ניתן להגיש בקשה לחידוש הזכאות.
מידע בנושא סיוע בשכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) מטעם משרד הבינוי והשיכון או ב רכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה:

 • זכאים ממשיכים: יחידים מגיל 45 עד גיל קשישות ומשפחות.
 • זכאים חדשים: יחידים בגיל טרום-פנסיה (55 עד גיל קשישות) ומשפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה ברחבי הארץ (ראו ארגוני סיוע בהמשך דף זה).
 • יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
 • עם הנפקת תעודת הזכאות ניתן לקבל סיוע ראשון. זכאים שאינם קשישים המתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה ידרשו להמציא אישורים מעודכנים מהמוסד לביטוח לאומי בכל קבלת סיוע נוסף. קשישים ידרשו להמציא אישורים פעם אחת בלבד.

המסמכים הדרושים

 • לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי (לשני בני הזוג, אם יש).
  • צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, או תצהיר המכיל פרטים אלו.
  • מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה או מקצבת אי-כושר השתכרות, צריך לצרף אישור על קבלתה בחודש הקודם.
 • במקרים הבאים יש לצרף מסמכים נוספים:
  • נשואים או מי שנרשם לנישואין יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
  • במקרה של הריון יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
  • נכים יצרפו אישור נכות מהמוסד לביטוח לאומי בציון סוג הגמלה, סוג הנכות, אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • עולים יצרפו תעודת עולה + צילום נאמן למקור.
  • גרושים יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין.
  • הנמצאים בהליכי גירושין יצרפו אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
  • אלמנים יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
  • עגונות יצרפו אישור של הרבנות על עגינות.
  • משפחות חד-הוריות יצרפו את המסמכים הבאים:
   • תעודת גירושין + צילום נאמן למקור.
   • הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילום נאמן למקור.
   • תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור + צילום נאמן למקור.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את הזכאות, ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. עלות הנפקת תעודת הזכאות היא 25 ₪ ותוקפה הוא לשנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה.
 • כדי לקבל את הסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, ניתן לפנות לכל אחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה (לאו דווקא לסניף שבו בוצעה ההרשמה). לקראת תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. בשלב זה ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע בשכר דירה בחברה אחרת. לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.

גובה הסיוע

גובה הסיוע לזכאים ממשיכים וחדשים המתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה נקבע לפי המאפיינים הבאים:

  • הרכב המשפחה, לדוגמה: זוג, זוג עם ילדים, משפחה חד-הורית, יחיד.
  • גובה גמלת הבטחת הכנסה של מבקש הסיוע, לדוגמה: גמלה בשיעור רגיל, מוגדל או מיוחד, גמלת נכים.
  • עולים חדשים זכאים לסיוע מן השנה השנייה לאחר סיום סל קליטה ועד תום השנה החמישית (משפחות עולים חד-הוריות זכאיות לסיוע עד תום השנה השישית). סכומי הסיוע הולכים ופוחתים עם צבירת ותק בארץ.

ערעור

ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה:

 • ועדת חריגים עליונה.
 • הועדה הציבורית לערעורים.
 • אם הערעור נדחה ע"י הועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.

את הערעור יש להגיש באמצעות סניף החברה המספקת שירותי שכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:

 • מכתב בקשה מפורט ומנומק.
 • מסמכי הרשמה לתכניות הסיוע.
 • אישורים רפואיים.
 • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק ל-6 החודשים האחרונים.
 • למטופלים בשרותי הרווחה: דוח סוציאלי.
 • כל מסמך אחר התומך ומחזק את הערעור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים


תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי