מ (החלפת טקסט – "[[תנאים כלליים לסיוע בשכר דירה" ב־"[[קבלת סיוע בשכר דירה")
(20 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים לקבל סיוע בתשלום שכר דירה  
+
| מידע =מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה  
| ממשל = למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה] ו[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle1 קבוצות הזכאיות לקבל סיוע בשכר דירה] באתר משרד הבינוי והשיכון
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/departments/guides/rental_assistance_step_by_step אתר משרד הבינוי והשיכון]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 13: שורה 13:
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[סיוע בשכר דירה]]  
 
| [[סיוע בשכר דירה]]  
| [[דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים]]
 
 
| [[דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מקבלי קצבת נכות ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה להם דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.  
+
מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.  
* גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.
+
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank לבדיקת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים] באתר משרד הבינוי והשיכון (יש לבחור בחלון "קבוצת זכאות": "נכים - יישובים גדולים" או "נכים - יישובים קטנים" בהתאם להגדרות של גודל היישובים ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx דף זה]).
+
== סכומי הסיוע ==
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו: [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
+
* סכומי הסיוע נקבעים לפי המצב האישי (יחידים, זוגות או משפחות) ולפי הגדרת היישוב שהדירה נמצאת בו ([http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx לאיתור ההגדרה של כל יישוב]).
 +
*לטבלת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים, ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts?chapterIndex=2 משרד הבינוי והשיכון].
 +
== מי זכאי? ==
 +
* מקבל [[קצבת נכות כללית]] (בוגר מגיל 18) ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה והוא [[חסר דירה]].
 
   
 
   
== מי זכאי? ==
+
== תהליך מימוש הזכות ==  
*מקבלי [[קצבת נכות כללית]] (בוגרים מגיל 18) ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה להם דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה (על-פי קביעת המוסד לביטוח לאומי).
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
 
* בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
שורה 33: שורה 32:
 
** דרגת אי-כושר.
 
** דרגת אי-כושר.
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
* הצגת אישור מעודכן:
+
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור. אין צורך להמציא אישור עדכני בכל שחרור של כספי סיוע.
+
* על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה]]. לפרטים נוספים, ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
+
* תוקף תעודת הזכאות הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
** משפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית או יציבה צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
+
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
** בני זוג שלאחד מהם נקבעה דרגת אי כושר יציבה ולשני נקבעה דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
+
* כמו כן, במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש אישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לכל מקרה:
==ארגוני סיוע==
+
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות רק בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור (אחת לשנה).
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]
+
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי-כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.
 +
** משפחות של נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה או זמנית צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#ארגוני סיוע}}
 +
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות]]
 +
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 +
 +
== פסקי דין ==
 +
* [[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם]]
 +
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#חקיקה ונהלים}}
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#חקיקה ונהלים}}
שורה 48: שורה 59:
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 64: שורה 68:
 
[[קטגוריה:סיוע בשכר דירה]]
 
[[קטגוריה:סיוע בשכר דירה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 
+
[[AR:مساعدة بأجرة الشقة لمن يحصلون على مخصصات الإعاقة العامة]]
 
[[en:Rental Assistance for People with Disabilities]]
 
[[en:Rental Assistance for People with Disabilities]]

גרסה מ־14:00, 5 ביוני 2019

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.

סכומי הסיוע

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור. לפירוט התהליך ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.
 • בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
  • סוג הגמלה.
  • סוג הנכות (זמנית/יציבה/קבועה) ואחוזי הנכות.
  • דרגת אי-כושר.
  • גובה קצבת הנכות לחודש.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
 • כמו כן, במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש אישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לכל מקרה:
  • נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות רק בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור (אחת לשנה).
  • נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי-כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.
  • משפחות של נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה או זמנית צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים