(לפי הערות של מיכאלה גרזון למנוע הזכויות לא נדרשים אישורים של בט"ל במהלך תקופת הזכאות)
 
(19 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע =מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה  
+
| מידע =מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שכר דירה  
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/departments/guides/rental_assistance_step_by_step אתר משרד הבינוי והשיכון]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.  
+
מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.  
* גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.  
+
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank לבדיקת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים] באתר משרד הבינוי והשיכון (יש לבחור בחלון "קבוצת זכאות": "נכים - יישובים גדולים" או "נכים - יישובים קטנים" בהתאם להגדרות של גודל היישובים ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx דף זה]).
+
== סכומי הסיוע ==
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו: [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
+
* סכומי הסיוע נקבעים לפי המצב האישי (יחידים, זוגות או משפחות) ולפי הגדרת היישוב שהדירה נמצאת בו. לאיתור ההגדרה של כל יישוב, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון].
+
* לטבלת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים, ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts?chapterIndex=1 אתר משרד הבינוי והשיכון].
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מקבל [[קצבת נכות כללית]] (בוגר מגיל 18) ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה והוא [[חסר דירה]].
+
* [[חסר דירה|חסרי דירה]] ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה להם דרגת אי כושר]] מלאה (75% או 100%) בכל אחד מהמקרים הבאים:
+
** הם יחידים המתקיימים מ[[קצבת נכות כללית]].
 +
** הם בעלי משפחה המתקיימים מקצבת נכות כללית עם [[תוספת תלויים לקצבת נכות כללית|תוספת תלויים]].
 +
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==  
 
== תהליך מימוש הזכות ==  
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
+
* יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
 
* בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
 
** סוג הגמלה.
 
** סוג הגמלה.
שורה 33: שורה 36:
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
 
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
* על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה]]. לפרטים נוספים, ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
+
* כדי לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה]]. לפרטים נוספים, ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
 
* תוקף תעודת הזכאות הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 
* תוקף תעודת הזכאות הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
 
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
* כמו כן, במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש אישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לכל מקרה:
 
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות רק בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור (אחת לשנה).
 
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי-כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.
 
** משפחות של נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה או זמנית צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל 6 חודשים.
 
  
==ארגוני סיוע==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]
+
 
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#ארגוני סיוע}}
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות]]
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות]]
  
שורה 48: שורה 49:
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 +
 +
== פסקי דין ==
 +
* [[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 54: שורה 58:
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = דיור ושיכון
 +
}}
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
שורה 70: שורה 69:
 
[[קטגוריה:סיוע בשכר דירה]]
 
[[קטגוריה:סיוע בשכר דירה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 
+
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 +
[[AR:مساعدة بأجرة الشقة لمن يحصلون على مخصصات الإعاقة العامة]]
 
[[en:Rental Assistance for People with Disabilities]]
 
[[en:Rental Assistance for People with Disabilities]]

גרסה אחרונה מ־10:32, 1 ביולי 2021

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.

סכומי הסיוע

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור. לפירוט התהליך ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.
 • בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
  • סוג הגמלה.
  • סוג הנכות (זמנית/יציבה/קבועה) ואחוזי הנכות.
  • דרגת אי-כושר.
  • גובה קצבת הנכות לחודש.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • כדי לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים