מ (החלפת טקסט – "[[סיוע בשכר דירה - תנאים כלליים" ב־"[[תנאים כלליים לסיוע בשכר דירה")
(שיפוץ)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מקבלי [[קצבת נכות כללית|קצבת נכות]] עשויים לקבל סיוע בתשלום שכר דירה  
+
| מידע = מקבלי [[קצבת נכות כללית]] עשויים לקבל סיוע בתשלום שכר דירה  
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle3 אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה] ו[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle1 קבוצות הזכאיות לקבל סיוע בשכר דירה] באתר משרד הבינוי והשיכון
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מקבלי קצבת נכות ש[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|נקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות]] בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי.  
+
מקבלי קצבת נכות ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה להם דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.  
* גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.
+
* גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.
 +
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank לבדיקת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים] באתר משרד הבינוי והשיכון (יש לבחור בחלון "קבוצת זכאות": "נכים - יישובים גדולים" או "נכים - יישובים קטנים" בהתאם להגדרות של גודל היישובים ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx דף זה]).
 
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו: [[תנאים כלליים לסיוע בשכר דירה]].
 
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע ראו: [[תנאים כלליים לסיוע בשכר דירה]].
 
   
 
   
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*מקבלי [[קצבת נכות כללית|קצבת נכות]] (בוגרים מגיל 18) בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה (על-פי קביעת המוסד לביטוח לאומי).
+
*מקבלי [[קצבת נכות כללית]] (בוגרים מגיל 18) ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה להם דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה (על-פי קביעת המוסד לביטוח לאומי).
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא [[תעודת זכאות לסיוע בדיור]]. לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
* בנוסף יש להמציא אישור המעיד על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי המכיל את הפרטים הבאים:
+
* בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
 
** סוג הגמלה.
 
** סוג הגמלה.
 
** סוג הנכות (זמנית/יציבה/קבועה) ואחוזי הנכות.
 
** סוג הנכות (זמנית/יציבה/קבועה) ואחוזי הנכות.
 
** דרגת אי-כושר.
 
** דרגת אי-כושר.
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
 
** גובה קצבת הנכות לחודש.
** תאריך תחילת התשלום:
+
* הצגת אישור מעודכן:
*** נכים יחידים המתקיימים מקצבת אי כושר יציבה - יש להמציא אישור עדכני על כך כל הרשמה או עדכון בקשה לסיוע בדיור (אין צורך להמציא אישור עדכני בכל שחרור של כספי סיוע).
+
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור. אין צורך להמציא אישור עדכני בכל שחרור של כספי סיוע.
*** נכים יחידים המתקיימים מקצבת אי כושר זמנית - יש להמציא אישור מעודכן בכל שחרור של כספי סיוע.
+
** נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
*** משפחות נכים המתקיימים מקצבת אי כושר זמנית/יציבה - יש להמציא אישור מעודכן בכל שחרור של כספי סיוע.
+
** משפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית או יציבה צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
*** נכים שאחד מבני הזוג מתקיים מקצבת אי כושר יציבה ואחד מבני הזוג מתקיים מקצבת אי כושר זמנית - יש להמציא אישור עדכני בכל שחרור של כספי סיוע.
+
** בני זוג שלאחד מהם נקבעה דרגת אי כושר יציבה ולשני נקבעה דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
 
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]
 
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]

גרסה מ־16:46, 20 ביולי 2016

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים לקבל סיוע בתשלום שכר דירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקבלי קצבת נכות שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה עבור דירה שהם שוכרים בשוק הפרטי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור. לפירוט התהליך ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.
 • בנוסף יש להמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, עם הפרטים הבאים:
  • סוג הגמלה.
  • סוג הנכות (זמנית/יציבה/קבועה) ואחוזי הנכות.
  • דרגת אי-כושר.
  • גובה קצבת הנכות לחודש.
 • הצגת אישור מעודכן:
  • נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר יציבה צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור. אין צורך להמציא אישור עדכני בכל שחרור של כספי סיוע.
  • נכים יחידים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
  • משפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר זמנית או יציבה צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.
  • בני זוג שלאחד מהם נקבעה דרגת אי כושר יציבה ולשני נקבעה דרגת אי כושר זמנית צריכים להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות בכל שחרור של כספי סיוע.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים