(התאמה לגרסה החדשה)
(עדכון הקישור לאתר משרד הבינוי והשיכון בשורת הדגשים)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle3 אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/siyua_lemishpachot_had_horiyot.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}

גרסה מ־11:17, 8 באפריל 2014

הקדמה:

משפחות חד הוריות עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחות חד הוריות העומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 1. הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה, המגיש את הבקשה.
 2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.
  • למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה, המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
 3. למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה ואינה מורשית לקבלת יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
 4. המשפחה מתגוררת ב"ישוב שכר דירה".
 5. ההורה במשפחה עונה על אחד מאלה:
  • עולה חדש שקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה והעלייה ובעל ותק של 13 חודשים לפחות בארץ.
  • מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.
  • מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.
  • הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
  • במידה והמשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 7,669 ש"ח ברוטו (נכון ל-2013).
   • הערה: למתקיימים מקצבת האבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה ע"ס אישור הכנסה האחרון במקום העבודה האחרון בטרם הפיטורין.

תהליך מימוש הזכות

חקיקה ונהלים

גובה הסיוע בשכר דירה

משפחה חד הורית שבה עד שלושה ילדים

ההכנסה של ההורה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 6,135 ש"ח לחודש 1,090 ש"ח 1,170 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-6,135 ש"ח אך אינה עולה על 7,669 ש"ח לחודש 690 ש"ח 740 ש"ח

משפחה חד הורית שבה יותר משלושה ילדים

ההכנסה של ההורה גובה הסיוע במקרה של דירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 7,330 ₪ לחודש 1,350 ש"ח 1,470 ש"ח
למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-6,135 ₪ אך אינה עולה על 7,669 ₪ לחודש 850 ש"ח 930 ש"ח
הערת עריכה
הנתונים לקוחים מהמסמך שמשרד השיכון העביר. אין התאמה מוחלטת לנתונים הנמצאים באתר משרד השיכון, שממנו עולה שכאשר מודבר בארבעה ילדים, אז החלוקה היא : משפחה שהכנסתה היא עד 6,135 (ולא 7,330), ומשפחה שהכנסתה היא בין 6,044 (ולא 6,135 ש"ח) ל-7,669 ש"ח. נראה לי שבשני המקרים יש טעויות. ההגיון אומר שהחלוקה צריכה להיות: משפחה שהכנסתה היא 6,135 ש"ח ומשפחה שהכנסתה היא מ-6,135 עד 7,669 ש"ח.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 30.10.2013, 11:14 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.