(הוספת מדריך מיצוי זכויות למשפחות חד הוריות ב"ראו גם")
(עדכון ינואר)
שורה 5: שורה 5:
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = על מנת לקבל את הסיוע, יש [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה|להוציא תעודת זכאות]] לסיוע בדיור
 
| חשוב  = על מנת לקבל את הסיוע, יש [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה|להוציא תעודת זכאות]] לסיוע בדיור
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = לחישוב סכומי הסיוע החודשי ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx אתר משרד הבינוי]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/siyua_lemishpachot_had_horiyot.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle2 אתר משרד הבינוי]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 25: שורה 25:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
משפחות חד הוריות העומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי.
+
משפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) העומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי.
 +
* גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
 +
** '''ישובים גדולים''' מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
 +
** '''ישובים קטנים''' מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[משפחה חד הורית]] העומדת '''בכל התנאים''' הבאים:
+
* [[משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)|משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית)]] העומדת '''בכל התנאים''' הבאים:
# הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה, המגיש את הבקשה.
+
# הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה המגיש את הבקשה.
 
# למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.  
 
# למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.  
#*למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה, המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
+
#*למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
# למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה ואינה מורשית לקבלת יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
+
# למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה והיא אינה מורשית לקבל יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
 
# המשפחה מתגוררת ב"[[ישוב שכר דירה]]".  
 
# המשפחה מתגוררת ב"[[ישוב שכר דירה]]".  
 
# ההורה במשפחה עונה על '''אחד''' מאלה:
 
# ההורה במשפחה עונה על '''אחד''' מאלה:
שורה 39: שורה 42:
 
#* מתקיים [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי למשפחה חד הורית|מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי]].
 
#* מתקיים [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי למשפחה חד הורית|מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי]].
 
#* הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
 
#* הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
#* במידה והמשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 7,669 ש"ח ברוטו (נכון ל-2013).
+
#* אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 7,838 ש"ח ברוטו (נכון לינואר 2015).
 
#** הערה: למתקיימים מקצבת האבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה ע"ס אישור הכנסה האחרון במקום העבודה האחרון בטרם הפיטורין.
 
#** הערה: למתקיימים מקצבת האבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה ע"ס אישור הכנסה האחרון במקום העבודה האחרון בטרם הפיטורין.
  
שורה 46: שורה 49:
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.  
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.  
 
* לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
<!--
 
* רשימת חקיקה ונהלים מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
-->
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - זכאות לסיוע בשכר דירה.
 
* [[חוק משפחות חד הוריות]]
 
  
==גובה הסיוע בשכר דירה==
+
== סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2015) ==
===משפחה חד הורית שבה עד שלושה ילדים===
+
===משפחה עם עד שלושה ילדים===
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ההכנסה של ההורה !! גובה הסיוע במקרה של דירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
+
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 6,135 ש"ח לחודש || 1,090 ש"ח || 1,170 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן עד 6,270 ש"ח  (דרגה 48) || ישוב גדול: 1,090 ש"ח ישוב קטן: 760 ש"ח|| ישוב גדול:  1,170 ש"ח ישוב קטן: 820 ש"ח
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-6,135 ש"ח אך אינה עולה על 7,669 ש"ח לחודש || 690 ש"ח || 740 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן בין 6,271 ש"ח ל- 7,838 ש"ח (דרגה 47) || ישוב גדול: 690 ש"ח ישוב קטן: 480 ש"ח || ישוב גדול: 740 ש"ח ישוב קטן: 520 ש"ח
 
|}
 
|}
  
===משפחה חד הורית שבה יותר משלושה ילדים===
+
===משפחה עם ארבעה ילדים ומעלה===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ההכנסה של ההורה !! גובה הסיוע במקרה של דירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
+
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן הברוטו אינה עולה על 7,330 ₪ לחודש  || 1,350 ש"ח || 1,470 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן עד 6,270 ש"ח (דרגה 48) || ישוב גדול: 1,350 ש"ח ישוב קטן: 950 ש"ח || ישוב גדול: 1,470 ש"ח ישוב קטן: 1,030 ש"ח
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן הברוטו גבוהה מ-6,135 ₪ אך אינה עולה על 7,669 ₪ לחודש || 850 ש"ח || 930 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן בין 6,271 ש"ח ל- 7,838 ש"ח (דרגה 47) || ישוב גדול: 850 ש"ח ש"ח ישוב קטן: 600 ש"ח || ישוב גדול: 930 ש"ח ישוב קטן: 650 ש"ח
 
|}
 
|}
  
{{הערת עריכה | הערה = הנתונים לקוחים מהמסמך שמשרד הבינוי העביר. אין התאמה מוחלטת לנתונים הנמצאים ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx?PN=2 אתר משרד הבינוי], שממנו עולה שכאשר מודבר בארבעה ילדים, אז החלוקה היא : משפחה שהכנסתה היא  עד 6,135 (ולא 7,330), ומשפחה שהכנסתה היא בין 6,044 (ולא 6,135 ש"ח) ל-7,669 ש"ח. נראה לי שבשני המקרים יש טעויות. ההגיון אומר שהחלוקה צריכה להיות: משפחה שהכנסתה היא 6,135 ש"ח ומשפחה שהכנסתה היא מ-6,135 עד 7,669 ש"ח. | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 30.10.2013, 11:14 (IST) }}
+
<!--
 +
== חשוב לדעת ==
 +
== פסקי דין ==
 +
-->
 +
 
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - זכאות לסיוע בשכר דירה.
 +
* [[חוק משפחות חד הוריות]]
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בדיור ושיכון ראו [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע]].
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משרד הבינוי]].
 
* [[משרד הבינוי]].
 +
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.

גרסה מ־15:09, 12 בפברואר 2015

הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
לחישוב סכומי הסיוע החודשי באתר משרד הבינוי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) העומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

 1. הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה המגיש את הבקשה.
 2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.
  • למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
 3. למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה והיא אינה מורשית לקבל יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
 4. המשפחה מתגוררת ב"ישוב שכר דירה".
 5. ההורה במשפחה עונה על אחד מאלה:
  • עולה חדש שקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה והעלייה ובעל ותק של 13 חודשים לפחות בארץ.
  • מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.
  • מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.
  • הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
  • אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 7,838 ש"ח ברוטו (נכון לינואר 2015).
   • הערה: למתקיימים מקצבת האבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה ע"ס אישור הכנסה האחרון במקום העבודה האחרון בטרם הפיטורין.

תהליך מימוש הזכות

סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2015)

משפחה עם עד שלושה ילדים

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן עד 6,270 ש"ח (דרגה 48) ישוב גדול: 1,090 ש"ח ישוב קטן: 760 ש"ח ישוב גדול: 1,170 ש"ח ישוב קטן: 820 ש"ח
למשפחות שהכנסתן בין 6,271 ש"ח ל- 7,838 ש"ח (דרגה 47) ישוב גדול: 690 ש"ח ישוב קטן: 480 ש"ח ישוב גדול: 740 ש"ח ישוב קטן: 520 ש"ח

משפחה עם ארבעה ילדים ומעלה

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן עד 6,270 ש"ח (דרגה 48) ישוב גדול: 1,350 ש"ח ישוב קטן: 950 ש"ח ישוב גדול: 1,470 ש"ח ישוב קטן: 1,030 ש"ח
למשפחות שהכנסתן בין 6,271 ש"ח ל- 7,838 ש"ח (דרגה 47) ישוב גדול: 850 ש"ח ש"ח ישוב קטן: 600 ש"ח ישוב גדול: 930 ש"ח ישוב קטן: 650 ש"ח


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.