(עדכון 2017)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = לחישוב סכומי הסיוע החודשי ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
| פיצוי = לחישוב סכומי הסיוע החודשי ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/siyua_lemishpachot_had_horiyot.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/siyua_lemishpachot_had_horiyot.aspx סיוע בשכר דירה למשפחות שבראשן הורה עצמאי] ו[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle2 טבלאות ההכנסה המזכה]  באתר משרד הבינוי והשיכון
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 42: שורה 42:
 
#* מתקיים [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי למשפחה חד הורית|מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי]].
 
#* מתקיים [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי למשפחה חד הורית|מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי]].
 
#* הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
 
#* הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
#* אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 7,855 ש"ח ברוטו, נכון לינואר 2016 (7,838 ש"ח ב- 2015).
+
#* אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 9,764 ש"ח ברוטו, נכון לינואר 2017 (7,855 ש"ח ב- 2016).
#** הערה: למתקיימים מקצבת אבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה על סמך אישור הכנסה האחרון במקום העבודה האחרון בטרם הפיטורין.
+
#** הערה: למתקיימים מקצבת אבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום העבודה האחרון.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.  
 
* על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.  
 
* לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
 
* לפירוט התהליך ראו [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה]].
  
== סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2016) ==
+
== סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2017) ==
 
===משפחה עם עד 3 ילדים===
 
===משפחה עם עד 3 ילדים===
  
שורה 57: שורה 56:
 
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן עד 6,284 ש"ח  (דרגה 48) ||  ישוב גדול: 1,090 ש"ח ישוב קטן: 760 ש"ח|| ישוב גדול:  1,170 ש"ח ישוב קטן: 820 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן עד 7,811 ש"ח  (דרגה 48) ||  ישוב גדול: 1,090 ש"ח ישוב קטן: 760 ש"ח|| ישוב גדול:  1,170 ש"ח ישוב קטן: 820 ש"ח
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן בין 6,285 ש"ח ל- 7,855 ש"ח (דרגה 47) || ישוב גדול: 690 ש"ח ישוב קטן: 480 ש"ח ||  ישוב גדול: 740 ש"ח ישוב קטן: 520 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן בין 7,812 ש"ח ל- 9,764 ש"ח (דרגה 47) || ישוב גדול: 690 ש"ח ישוב קטן: 480 ש"ח ||  ישוב גדול: 740 ש"ח ישוב קטן: 520 ש"ח
 
|}
 
|}
  
שורה 67: שורה 66:
 
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
! הכנסה חודשית ברוטו של ההורה !! גובה הסיוע לדירה ב[http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx ישובי עדיפות לאומית] !! גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן עד 6,284 ש"ח (דרגה 48) ||  ישוב גדול: 1,350 ש"ח ישוב קטן: 950 ש"ח || ישוב גדול: 1,470 ש"ח ישוב קטן: 1,030 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן עד 7,811 ש"ח (דרגה 48) ||  ישוב גדול: 1,350 ש"ח ישוב קטן: 950 ש"ח || ישוב גדול: 1,470 ש"ח ישוב קטן: 1,030 ש"ח
 
|-
 
|-
| למשפחות שהכנסתן בין 6,285 ש"ח ל- 7,855 ש"ח (דרגה 47) ||  ישוב גדול: 850 ש"ח ש"ח ישוב קטן: 600 ש"ח ||  ישוב גדול: 930 ש"ח ישוב קטן: 650 ש"ח
+
| למשפחות שהכנסתן בין 7,812 ש"ח ל- 9,764 ש"ח (דרגה 47) ||  ישוב גדול: 850 ש"ח ש"ח ישוב קטן: 600 ש"ח ||  ישוב גדול: 930 ש"ח ישוב קטן: 650 ש"ח
 
|}
 
|}
  

גרסה מ־14:21, 26 בינואר 2017

הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה
על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
לחישוב סכומי הסיוע החודשי באתר משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף ראו סיוע בשכר דירה למשפחות שבראשן הורה עצמאי וטבלאות ההכנסה המזכה באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) העומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

 1. הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה המגיש את הבקשה.
 2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.
  • למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
 3. למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה והיא אינה מורשית לקבל יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
 4. המשפחה מתגוררת ב"ישוב שכר דירה".
 5. ההורה במשפחה עונה על אחד מאלה:
  • עולה חדש שקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה והעלייה, זכאותו תחל בשנה השנייה לעלייתו לארץ. למידע נוסף, ראו סיוע בשכר דירה לעולים.
  • מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.
  • מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.
  • הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.
  • אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה (משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין) לא עולה על 9,764 ש"ח ברוטו, נכון לינואר 2017 (7,855 ש"ח ב- 2016).
   • הערה: למתקיימים מקצבת אבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשה על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום העבודה האחרון.

תהליך מימוש הזכות

סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון לינואר 2017)

משפחה עם עד 3 ילדים

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן עד 7,811 ש"ח (דרגה 48) ישוב גדול: 1,090 ש"ח ישוב קטן: 760 ש"ח ישוב גדול: 1,170 ש"ח ישוב קטן: 820 ש"ח
למשפחות שהכנסתן בין 7,812 ש"ח ל- 9,764 ש"ח (דרגה 47) ישוב גדול: 690 ש"ח ישוב קטן: 480 ש"ח ישוב גדול: 740 ש"ח ישוב קטן: 520 ש"ח

משפחה עם 4 ילדים ומעלה

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
למשפחות שהכנסתן עד 7,811 ש"ח (דרגה 48) ישוב גדול: 1,350 ש"ח ישוב קטן: 950 ש"ח ישוב גדול: 1,470 ש"ח ישוב קטן: 1,030 ש"ח
למשפחות שהכנסתן בין 7,812 ש"ח ל- 9,764 ש"ח (דרגה 47) ישוב גדול: 850 ש"ח ש"ח ישוב קטן: 600 ש"ח ישוב גדול: 930 ש"ח ישוב קטן: 650 ש"ח


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.