הקדמה:

נכה המלחמה בנאצים המקבל סיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי לתוספת בסיוע
המענק הינו בגובה של 10% מסכום הסיוע שאושר לנכה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכה המלחמה בנאצים המקבל סיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי לתוספת בסיוע

  • המענק הינו בגובה של 10% מסכום הסיוע שאושר לנכה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ולבקש אישור על היותו נכה מלחמה.
  • עם האישור שניתן ברשות פונים אל משרד הבינוי והשיכון כדי לקבל את ההטבה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות