מ (החלפת טקסט – "[[בני משפחה של נכים יוכלו לקבל סיוע בהוצאות הדיור עקב מגורי הנכה עמם" ב־"[[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם")
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים [[קצבת נכות כללית]] ומוגדרים [[מחוסר דיור|כחסרי דירה]], עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
+
| מידע = נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים [[קצבת נכות כללית]] ומוגדרים כ[[מחוסר דיור|חסרי דירה]], עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
| חשוב = תוקף תעודת הזכאות הינו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
+
| חשוב = תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
 
| איסור = לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של [[משרד הבינוי]] דרך [[עמידר]]
 
| איסור = לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של [[משרד הבינוי]] דרך [[עמידר]]
 
}}
 
}}
שורה 26: שורה 26:
 
נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.
 
נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* נפגע נפש מגיל 18 העונה ל'''כל התנאים''' הבאים:
+
* נפגע נפש מגיל 18 ומעלה העונה על '''כל התנאים''' הבאים:
** מקבל [[קצבת נכות כללית]].
+
** הוא מקבל [[קצבת נכות כללית]].
** נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה .
+
** [[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה.
** מוגדר כ[[מחוסר דיור|חסר דירה]].
+
** הוא מוגדר כ[[מחוסר דיור|חסר דירה]].
<!-- ותיק הנו: מי שאינו זכאי לסיוע במסגרת תוכנית הסיוע לעולים. -->
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 38: שורה 37:
  
 
===תנאים כלליים===
 
===תנאים כלליים===
* לא יינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה. (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
+
* לא יינתן סיוע למתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן/בת זוג לשעבר, או ידוע בציבור, או קרוב משפחה מקרבת אב/אם, בן/בת, חתן/כלה.
* ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד שישה חודשים.
+
* יחד עם זאת, במקרים שמקבלי [[קצבת נכות כללית]] עם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה מתגוררים עם קרובי משפחה ולקרוביהם ישנן הוצאות דיור נוספות בגין הצרכים המיוחדים הקשורים לנכות, יוכלו הנכים ו/או הקרובים, לקבל סיוע בשכר דירה לדירת הקרובים, וזאת על-פי  שיקול הדעת של ועדות חריגים (על מבקשי הסיוע להגיש בקשה לוועדות החריגים של המשרד).
* מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, לרוכשי דירה מ"יד שניה" עד לכניסה לדירה ולא יותר משישה חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות.
+
* ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד 6 חודשים.
* לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי הסיוע לדירה בשיכון הציבורי.
+
* מי שרכש דירה מ"יד שניה" יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, ולא יותר מ-6 חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה (ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות).
 +
* לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי סיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 
* למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.  
 
* למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.  
  
 
===תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות===
 
===תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות===
את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.
+
* את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.
 
+
* לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
+
** תעודת זהות של המבקש.  
* תעודת זהות של המבקש.  
+
** אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
* אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
+
** צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
* צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
+
** אישורי הכנסה - אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישורים עדכניים מעת לעת, בהתאם לפירוט הבא:  
* אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא:  
+
*** כאשר נקבעה נכות זמנית, יש להציג אישור עדכני כל 6 חודשים.
# כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים.
+
*** כאשר נקבעה נכות יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.
# כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.
+
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק שבו הוגשה הבקשה.
 
 
לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק בו מוגשת הבקשה.
 
 
* תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 
* תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
* תוקף התעודה הנו '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
+
* תוקף התעודה הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
* את הסיוע ניתן לקבל ב'''כל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות''' ולאו דווקא בבנק בו הונפקה תעודת הזכאות.
+
* את הסיוע ניתן לקבל ב'''כל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות''' ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
  
 
===סכום הסיוע===
 
===סכום הסיוע===
שורה 72: שורה 70:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* [[אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש | עמותת אנוש]]
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 +
* [[משרד הבינוי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* [[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם]]
 
* [[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם]]
 +
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf  נוהל מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע של חסרי דירה
 +
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־14:37, 9 בספטמבר 2015

הקדמה:

נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים קצבת נכות כללית ומוגדרים כחסרי דירה, עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של משרד הבינוי דרך עמידר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:
  • תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה.
  • חוזה שכירות חתום ומבויל.

תנאים כלליים

 • לא יינתן סיוע למתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן/בת זוג לשעבר, או ידוע בציבור, או קרוב משפחה מקרבת אב/אם, בן/בת, חתן/כלה.
 • יחד עם זאת, במקרים שמקבלי קצבת נכות כללית עם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה מתגוררים עם קרובי משפחה ולקרוביהם ישנן הוצאות דיור נוספות בגין הצרכים המיוחדים הקשורים לנכות, יוכלו הנכים ו/או הקרובים, לקבל סיוע בשכר דירה לדירת הקרובים, וזאת על-פי שיקול הדעת של ועדות חריגים (על מבקשי הסיוע להגיש בקשה לוועדות החריגים של המשרד).
 • ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד 6 חודשים.
 • מי שרכש דירה מ"יד שניה" יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, ולא יותר מ-6 חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה (ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות).
 • לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי סיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 • למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות

 • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.
 • לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של המבקש.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
  • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
  • אישורי הכנסה - אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישורים עדכניים מעת לעת, בהתאם לפירוט הבא:
   • כאשר נקבעה נכות זמנית, יש להציג אישור עדכני כל 6 חודשים.
   • כאשר נקבעה נכות יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק שבו הוגשה הבקשה.
 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • תוקף התעודה הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע

 • סכום הסיוע משתנה מעת לעת וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות.
 • בכל מקרה, לא יעלה סכום הסיוע על 95% מגובה שכר הדירה.

חשוב לדעת

 • קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי:
  • הוועדה הבין מחוזית
  • ועדת אכלוס עליונה
  • הוועדה הציבורית לערעורים
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים