מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
(הפניה לערך הכללי של מקבלי קצבת נכות (לא היה בערך מידע ספציפי לנפגעי נפש))
 
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
#הפניה [[סיוע בשכר דירה למקבלי קצבת נכות כללית]]
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
| מידע = נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים [[קצבת נכות כללית]] ומוגדרים כ[[מחוסר דיור|חסרי דירה]], עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
 
| חשוב = תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
 
| איסור = לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של [[משרד הבינוי והשיכון]] דרך [[עמידר]]
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}
 
{{ראו גם
 
| [[סיוע בשכר דירה]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[נפגעי נפש]]
 
| [[דיור מוגן לנפגעי נפש]]
 
| [[הוסטל לנפגעי נפש]]
 
| [[מדריך מיצוי זכויות לנפגעי נפש ובני משפחותיהם]]
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
 
 
נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.
 
== מי זכאי? ==
 
* נפגע נפש מגיל 18 ומעלה העונה על '''כל התנאים''' הבאים:
 
** הוא מקבל [[קצבת נכות כללית]].
 
** [[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר]] בשיעור של 75% ומעלה.
 
** הוא מוגדר כ[[מחוסר דיור|חסר דירה]].
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:
 
** תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה.
 
** חוזה שכירות חתום ומבויל.
 
 
 
===תנאים כלליים===
 
* לא יינתן סיוע למתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן/בת זוג לשעבר, או ידוע בציבור, או קרוב משפחה מקרבת אב/אם, בן/בת, חתן/כלה.
 
* יחד עם זאת, במקרים שמקבלי [[קצבת נכות כללית]] עם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה מתגוררים עם קרובי משפחה ולקרוביהם ישנן הוצאות דיור נוספות בגין הצרכים המיוחדים הקשורים לנכות, יוכלו הנכים ו/או הקרובים, לקבל סיוע בשכר דירה לדירת הקרובים, וזאת על-פי  שיקול הדעת של ועדות חריגים (על מבקשי הסיוע להגיש בקשה לוועדות החריגים של המשרד).
 
* ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד 6 חודשים.
 
* מי שרכש דירה מ"יד שניה" יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, ולא יותר מ-6 חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה (ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות).
 
* לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי סיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 
* למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.
 
 
 
===תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות===
 
* את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.
 
* לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
 
** תעודת זהות של המבקש.
 
** אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
 
** צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
 
** אישורי הכנסה - אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישורים עדכניים מעת לעת, בהתאם לפירוט הבא:
 
*** כאשר נקבעה נכות זמנית, יש להציג אישור עדכני כל 6 חודשים.
 
*** כאשר נקבעה נכות יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.
 
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק שבו הוגשה הבקשה.
 
* תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 
* תוקף התעודה הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 
* את הסיוע ניתן לקבל ב'''כל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות''' ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 
 
 
===סכום הסיוע===
 
* סכום הסיוע משתנה מעת לעת וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות.
 
* בכל מקרה, לא יעלה סכום הסיוע על '''95% ''' מגובה שכר הדירה.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
* קיימת אפשרות '''לערער''' על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
 
** הוועדה הבין מחוזית
 
** ועדת אכלוס עליונה
 
** הוועדה הציבורית לערעורים
 
* את הערעור יש להגיש באמצעות '''סניף הבנק למשכנתאות'''.
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור]]
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
 
 
== פסקי דין ==
 
* [[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם]]
 
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf  נוהל מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע של חסרי דירה
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:נפגעי נפש]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 

גרסה אחרונה מ־10:58, 9 בפברואר 2017