מ
מ
שורה 96: שורה 96:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:נכי נפש]]
 +
[[קטגוריה:דיור]]

גרסה מ־20:54, 31 באוקטובר 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

נכה נפש בן 18 ומעלה, המתקיים מקצבת ביטוח לאומי בגין אי כושר השתכרות בשיעור מעל 75% ומוגדר כחסר דירה, עשוי להיות זכאי לזכויות שונות בתחום הדיור.
תוקף תעודת הזכאות הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד שישה חודשים.
לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה.

המדינה תומכת בנכי הנפש ומעניקה להם סיוע בדיור בתנאים מסוימים המפורטים בערך זה. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

סיוע שכר דירה ליחידים:

לסיוע בשכר דירה זכאי יחיד בן 18 ומעלה שמתקיים מקצבת ביטוח לאומי בגין אי כושר השתכרות ששיעורה עולה על 75% ואשר הוא "חסר דירה".

חסר דירה הנו:

 • מי שאין ולא היתה לו דירה או חלק כלשהו בדירה "בבעלות".
 • או מי שעל שמו דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת ע"י בני משפחה בקרבה ראשונה (אב, אם, סב, סבתא) שאין ולא היתה דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור.
 • או יחיד שהייתה בבעלותו דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.

ותיק הנו:

 • מי שאינו זכאי לסיוע במסגרת תוכנית הסיוע לעולים.

תהליך מימוש הזכות

המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:

 • תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה וחוזה שכירות חתום ומבויל.

תנאים כלליים

 • לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה. (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
 • ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד שישה חודשים.
 • מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, לרוכשי דירה מ"יד שניה" עד לכניסה לדירה ולא יותר משישה חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות.
 • לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי הסיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 • למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות

את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.

לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של המבקש.
 • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
 • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
 • אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא:
 1. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים.
 2. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק בו מוגשת הבקשה.

 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • תוקף התעודה הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולאו דווקא בבנק בו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע

 • סכום הסיוע משתנה מעת לעת וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות.
 • בכל מקרה, לא יעלה סכום הסיוע על 95% מגובה שכר הדירה.

חשוב לדעת

קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

 • הוועדה הבין מחוזית
 • ועדת אכלוס עליונה
 • הוועדה הציבורית לערעורים

את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי