הלא - נסיון (שיחה | תרומות)
(הרחבות ופרסומים)
הלא - נסיון (שיחה | תרומות)
(מקורות)
שורה 73: שורה 73:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
  
 
== תגיות ==
 
== תגיות ==

גרסה מ־21:35, 30 ביוני 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

תוקף תעודת הזכאות היא לשנה מיום הגשת "בקשה לסיוע בדיור".


המדינה תומכת בנכי הנפש ומעניקה להם סיוע בדיור בתנאים מסוימים תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

סיוע שכר דירה ליחידים:

לסיוע בשכר דירה זכאי יחיד בן 18 ומעלה שמתקיים מקצבת ביטוח לאומי בגין אי כושר השתכרות ששיעורה עולה על 75% ואשר הוא "חסר דירה".

חסר דירה:

 • מי שאין ולא היתה לו דירה או חלק כלשהו בדירה "בבעלות".
 • או מי שעל שמו דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת ע"י בני משפחה בקרבה ראשונה (אב, אם, סב, סבתא) שאין ולא היתה דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור.
 • או יחיד שהייתה בבעלותו דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.

ותיק:

 • מי שאינו זכאי לסיוע במסגרת תוכנית הסיוע לעולים.

תהליך מימוש הזכות

מסמכים נדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:

 • תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה וחוזה שכירות חתום ומבויל.

תנאים כלליים :

 • לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה. (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
 • ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד 6 חודשים.
 • מי שרכש דירה, יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה. לרוכשי דירה מ – "יד שניה" עד לכניסה לדירה ולא יותר מ– 6 חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות.
 • לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי הסיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 • למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות:

את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ. לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של המבקש.
 • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
 • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
 • אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא:
 1. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים.
 2. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק בו מוגשת הבקשה. תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה , רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. תוקף התעודה היא לשנה מיום הגשת "בקשה לסיוע בדיור". את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולאו דווקא בבנק בו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע:

סכום הסיוע משתנה מעת לעת, ניתן לברר הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות. בכל מקרה סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה.

חשוב לדעת

קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

 • הוועדה הבין מחוזית
 • ועדת אכלוס עליונה
 • הוועדה הציבורית לערעורים

את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

תקדימים משפטיים

 • רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי