מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי והשיכון" ב־"משרד הבינוי")
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע = נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים [[קצבת נכות כללית]] ומוגדרים [[מחוסר דיור|כחסרי דירה]], עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
 
| מידע = נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים [[קצבת נכות כללית]] ומוגדרים [[מחוסר דיור|כחסרי דירה]], עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
 
| חשוב = תוקף תעודת הזכאות הינו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
 
| חשוב = תוקף תעודת הזכאות הינו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
| איסור = לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של [[משרד הבינוי והשיכון]] דרך [[עמידר]]
+
| איסור = לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של [[משרד הבינוי]] דרך [[עמידר]]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}

גרסה מ־18:29, 13 בנובמבר 2014

הקדמה:

נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים קצבת נכות כללית ומוגדרים כחסרי דירה, עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
תוקף תעודת הזכאות הינו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של משרד הבינוי דרך עמידר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.

מי זכאי?

 • נפגע נפש מגיל 18 העונה לכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:
  • תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה.
  • חוזה שכירות חתום ומבויל.

תנאים כלליים

 • לא יינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה. (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
 • ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד שישה חודשים.
 • מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, לרוכשי דירה מ"יד שניה" עד לכניסה לדירה ולא יותר משישה חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות.
 • לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי הסיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 • למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות

את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.

לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של המבקש.
 • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
 • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
 • אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא:
 1. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים.
 2. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק בו מוגשת הבקשה.

 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • תוקף התעודה הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולאו דווקא בבנק בו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע

 • סכום הסיוע משתנה מעת לעת וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות.
 • בכל מקרה, לא יעלה סכום הסיוע על 95% מגובה שכר הדירה.

חשוב לדעת

 • קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
  • הוועדה הבין מחוזית
  • ועדת אכלוס עליונה
  • הוועדה הציבורית לערעורים
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין