מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 63: שורה 63:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* קיימת אפשרות '''לערער''' על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי:
+
* קיימת אפשרות '''לערער''' על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
 
** הוועדה הבין מחוזית
 
** הוועדה הבין מחוזית
 
** ועדת אכלוס עליונה
 
** ועדת אכלוס עליונה
שורה 81: שורה 81:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf  נוהל מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע של חסרי דירה  
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf  נוהל מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע של חסרי דירה  
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־15:29, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

נפגעי נפש בני 18 ומעלה, המקבלים קצבת נכות כללית ומוגדרים כחסרי דירה, עשויים להיות זכאים לסיוע חודשי בשכר דירה
תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור
לא ינתן סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים חריגים באמצעות ועדה של משרד הבינוי והשיכון דרך עמידר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגעי נפש זכאים לקבלת סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע בשכר דירה:
  • תעודת זכאות תקפה הכוללת זכאות לשכר דירה.
  • חוזה שכירות חתום ומבויל.

תנאים כלליים

 • לא יינתן סיוע למתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן/בת זוג לשעבר, או ידוע בציבור, או קרוב משפחה מקרבת אב/אם, בן/בת, חתן/כלה.
 • יחד עם זאת, במקרים שמקבלי קצבת נכות כללית עם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה מתגוררים עם קרובי משפחה ולקרוביהם ישנן הוצאות דיור נוספות בגין הצרכים המיוחדים הקשורים לנכות, יוכלו הנכים ו/או הקרובים, לקבל סיוע בשכר דירה לדירת הקרובים, וזאת על-פי שיקול הדעת של ועדות חריגים (על מבקשי הסיוע להגיש בקשה לוועדות החריגים של המשרד).
 • ניתן לקבל סיוע מראש עבור תקופה של עד 6 חודשים.
 • מי שרכש דירה מ"יד שניה" יכול להמשיך ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, ולא יותר מ-6 חודשים מיום חתימת חוזה הרכישה (ובכל מקרה לא מעבר לתקופת הזכאות).
 • לא ניתן לממש בבנק למשכנתאות כספי סיוע לדירה בשיכון הציבורי.
 • למתגוררים בתנאי שכר דירה חופשי, ניתן לממש סיוע באמצעות החברה המאכלסת.

תהליך הגשת הבקשה לסיוע וקבלת תעודת זכאות

 • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות ברחבי הארץ.
 • לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של המבקש.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי.
  • צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של המבקש לרבות מספרי זהות שמות וכתובות.
  • אישורי הכנסה - אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישורים עדכניים מעת לעת, בהתאם לפירוט הבא:
   • כאשר נקבעה נכות זמנית, יש להציג אישור עדכני כל 6 חודשים.
   • כאשר נקבעה נכות יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות הניתנת בבנק שבו הוגשה הבקשה.
 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • תוקף התעודה הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

סכום הסיוע

 • סכום הסיוע משתנה מעת לעת וניתן לברר את הסכום המדויק בבנקים למשכנתאות.
 • בכל מקרה, לא יעלה סכום הסיוע על 95% מגובה שכר הדירה.

חשוב לדעת

 • קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה למבקש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
  • הוועדה הבין מחוזית
  • ועדת אכלוס עליונה
  • הוועדה הציבורית לערעורים
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים