מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
מ (תיקון קישורים מכוערים ולא קריאים)
שורה 67: שורה 67:
 
* [[מדיה:חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012.pdf| רשימת כתובות ומספרי טלפון]] של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012
 
* [[מדיה:חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012.pdf| רשימת כתובות ומספרי טלפון]] של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012
 
*[http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&webid=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=267 הודעת דובר משרד הבינוי והשיכון בנושא הסיוע לנשים נפגעות אלימות]
 
*[http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&webid=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=267 הודעת דובר משרד הבינוי והשיכון בנושא הסיוע לנשים נפגעות אלימות]
* [https://www.amidar.co.il/wps/wcm/connect/d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2+%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94+%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99++02-14+%D7%A2%D7%9D+%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95.pdf?MOD=AJPERES&lmod=47004271&CACHEID=d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7 סיוע בשכר דירה - עמידר]
+
* [https://www.amidar.co.il/wps/wcm/connect/d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7/חוברת+מידע+בעריכה+להדפסה+כולל+עדכוני++02-14+עם+לוגו.pdf?MOD=AJPERES&lmod=47004271&CACHEID=d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7 סיוע בשכר דירה - עמידר]
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==

גרסה מ־16:25, 10 במאי 2016

הקדמה:

נשים נפגעות אלימות זכאיות, בתנאים מסויימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נשים נפגעות אלימות עשויות להיות זכאיות להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 3 שנים.

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי בכל אחד מישובי הארץ.
 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לשני מצבים משפחתיים:
  • אישה ללא ילדים
  • אישה עם ילד אחד או יותר (מספר הילדים אינו משפיע על גובה הסיוע)
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע ניתן במסגרת טיפול פרטני של עו"ס המתמחה באלימות במשפחה, באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים - לאיתור המחלקה הקרובה למקום המגורים.
 • במקרים שבהן הנשים אינן יכולות להמשיך להתגורר בדירתן מפאת סכנה הנשקפת לחייהן, לא נדרשים המסמכים הכלליים להוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה וניתן להסתפק במסמכים המקוריים הבאים:
  • דו"ח סוציאלי, צו הגנה או צו הרחקה.
  • תעודת זהות עם ספח מעודכן.
  • אישור ממנהלת מקלט לנשים מוכות כי המבקשת שוהה/שהתה במקלט (כולל מועדי השהייה).
  • אסמכתא מהבנק הכוללת את מספר החשבון להעברת התשלום, מספר הסניף ומספר הבנק.
 • הבקשה לסיוע בדיור תוגש, על-פי בחירתה של האישה, אל אחד מהגופים הבאים:
  • בנק למשכנתאות
  • מחוז משרד הבינוי והשיכון
  • חברה ממשלתית - עירונית
 • בבקשה המוגשת לבנק:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
 • בבקשה המוגשת למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה הממשלתית - עירונית:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
 • הבקשה תטופל בהתאם לנתוני הדו"ח הסוציאלי.
 • למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 • המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
 • כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי והשיכון לחשבון הבנק של הזכאית.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים