מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = נשים נפגעות אלימות זכאיות, בתנאים מסויימים, לסיוע בתשלום שכר דירה  
 
| מידע = נשים נפגעות אלימות זכאיות, בתנאים מסויימים, לסיוע בתשלום שכר דירה  
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle3 אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx#GovXParagraphTitle3 אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 22: שורה 22:
 
** אישה ללא ילדים
 
** אישה ללא ילדים
 
** אישה עם ילד אחד או יותר (מספר הילדים אינו משפיע על גובה הסיוע)   
 
** אישה עם ילד אחד או יותר (מספר הילדים אינו משפיע על גובה הסיוע)   
* לטבלת סכומי הסיוע, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/pages/schumey_siyua_kvutzot_meyuchadot.aspx?PN=1 אתר משרד הבינוי].
+
* לטבלת סכומי הסיוע, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/pages/schumey_siyua_kvutzot_meyuchadot.aspx?PN=1 אתר משרד הבינוי והשיכון].
 
* למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו [[סיוע בשכר דירה - תנאים כלליים|כאן]].
 
* למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו [[סיוע בשכר דירה - תנאים כלליים|כאן]].
  
שורה 40: שורה 40:
 
* הבקשה לסיוע בדיור תוגש, על-פי בחירתה של האישה, אל אחד מהגופים הבאים:
 
* הבקשה לסיוע בדיור תוגש, על-פי בחירתה של האישה, אל אחד מהגופים הבאים:
 
** בנק למשכנתאות
 
** בנק למשכנתאות
** מחוז משרד הבינוי  
+
** מחוז משרד הבינוי והשיכון
 
** חברה ממשלתית - עירונית
 
** חברה ממשלתית - עירונית
 
* '''בבקשה המוגשת לבנק:'''
 
* '''בבקשה המוגשת לבנק:'''
 
** המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
 
** המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
** פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
+
** פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
* '''בבקשה המוגשת למחוז משרד הבינוי או לחברה הממשלתית - עירונית''':
+
* '''בבקשה המוגשת למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה הממשלתית - עירונית''':
 
** המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
 
** המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
 
** עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
 
** עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
שורה 51: שורה 51:
 
* למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 
* למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 
* המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
 
* המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
* כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי לחשבון הבנק של הזכאית.
+
* כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי והשיכון לחשבון הבנק של הזכאית.
  
 
<!--
 
<!--
שורה 61: שורה 61:
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0825.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/25 מיום 01.03.2002] - כללים ואופן הטיפול בנשים מוכות.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0825.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/25 מיום 01.03.2002] - כללים ואופן הטיפול בנשים מוכות.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx קבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי ובחברות המאכלסות]
+
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx קבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון ובחברות המאכלסות]
 
* [[מדיה:חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012.pdf| רשימת כתובות ומספרי טלפון]] של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012
 
* [[מדיה:חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012.pdf| רשימת כתובות ומספרי טלפון]] של סניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה – נכון ליום 29.01.2012
*[http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&webid=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=267 הודעת דובר משרד הבינוי בנושא הסיוע לנשים נפגעות אלימות]
+
*[http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&webid=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=267 הודעת דובר משרד הבינוי והשיכון בנושא הסיוע לנשים נפגעות אלימות]
 
* [https://www.amidar.co.il/wps/wcm/connect/d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2+%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94+%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99++02-14+%D7%A2%D7%9D+%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95.pdf?MOD=AJPERES&lmod=47004271&CACHEID=d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7 סיוע בשכר דירה - עמידר]
 
* [https://www.amidar.co.il/wps/wcm/connect/d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2+%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94+%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99++02-14+%D7%A2%D7%9D+%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95.pdf?MOD=AJPERES&lmod=47004271&CACHEID=d4a3740047bac8d8bc53bd3551d6a4e7 סיוע בשכר דירה - עמידר]
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־16:30, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

נשים נפגעות אלימות זכאיות, בתנאים מסויימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נשים נפגעות אלימות עשויות להיות זכאיות להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 3 שנים.

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי בכל אחד מישובי הארץ.
 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לשני מצבים משפחתיים:
  • אישה ללא ילדים
  • אישה עם ילד אחד או יותר (מספר הילדים אינו משפיע על גובה הסיוע)
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע ניתן במסגרת טיפול פרטני של עו"ס המתמחה באלימות במשפחה, באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים - לאיתור המחלקה הקרובה למקום המגורים.
 • במקרים שבהן הנשים אינן יכולות להמשיך להתגורר בדירתן מפאת סכנה הנשקפת לחייהן, לא נדרשים המסמכים הכלליים להוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה וניתן להסתפק במסמכים המקוריים הבאים:
  • דו"ח סוציאלי, צו הגנה או צו הרחקה.
  • תעודת זהות עם ספח מעודכן.
  • אישור ממנהלת מקלט לנשים מוכות כי המבקשת שוהה/שהתה במקלט (כולל מועדי השהייה).
  • אסמכתא מהבנק הכוללת את מספר החשבון להעברת התשלום, מספר הסניף ומספר הבנק.
 • הבקשה לסיוע בדיור תוגש, על-פי בחירתה של האישה, אל אחד מהגופים הבאים:
  • בנק למשכנתאות
  • מחוז משרד הבינוי והשיכון
  • חברה ממשלתית - עירונית
 • בבקשה המוגשת לבנק:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
 • בבקשה המוגשת למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה הממשלתית - עירונית:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
 • הבקשה תטופל בהתאם לנתוני הדו"ח הסוציאלי.
 • למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 • המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
 • כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי והשיכון לחשבון הבנק של הזכאית.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים