הקדמה:

עולים בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה - זכאים לסיוע אוטומטי בשכר דירה החל מהשנה השנייה שלהם בארץ
מי שכבר אינו זכאי לסיוע אוטומטי, יכול לקבל סיוע מאחת החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה
גובה הסיוע הוא עד 95% ממחיר השכירות וסכומיו הולכים ופוחתים עם צבירת ותק בארץ
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

 • עולים בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה ושוכרים דירה ב"ישוב שכר דירה" - זכאים לסיוע אוטומטי בשכר-דירה החל מהשנה השנייה ועד השנה החמישית שלהם בארץ.
  • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) זכאיות לסיוע החל מהשנה השנייה ועד שש שנים מיום העלייה.
  • חיילים עולים המתגייסים במהלך תקופת הזכאות לסיוע בשכר-דירה - יהיו זכאים להמשך הסיוע לפי שנה רביעית בארץ כל זמן שירותם הסדיר.
  • חיילים בודדים עולים הנמצאים בשירות סדיר בצה"ל זכאים לתוספת סיוע בשכר-דירה.
  • עולים המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי זכאים לסיוע מוגדל בשכר-דירה ללא הגבלת זמן, בתנאי שהם עונים על הגדרת חסר דירה.
  • עולים קשישים זכאים לסיוע ללא הגבלת זמן גם אם הם מתגוררים עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • עולים שעלו מסוף 2008 ושוכרים דירה באזורי עדיפות לאומית זכאים לתוספת של 50% על הסיוע שהם מקבלים כעולים.

תהליך מימוש הזכות

כיצד ניתן הסיוע?

 • עולים העונים על הגדרת חסרי דירה ונמצאים בתקופת זכאותם לסיוע יקבלו את הסיוע באופן אוטומטי, אלא אם הפכו קשישים לאחר עלייתם.
 • רוב העולים המקבלים סיוע אוטומטי - יקבלו את הקצבה ישירות לחשבון הבנק שלהם.
 • למי שאינו מקבל סיוע אוטומטי - יינתן הסיוע באמצעות החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.

הוצאת תעודת זכאות

 • קבלת סיוע בדיור מותנה בהצגת תעודת זכאות בתוקף מטעם משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת עלייה.
 • בתעודה ירשמו כל בני המשפחה הרשומים באותה תעודת עולה ומבקשים סיוע בדיור במשותף.
 • תעודת הזכאות מונפקת לזמן קצוב, בכפוף לתקופת הזכאות כעולה.
 • לשם הנפקת תעודת הזכאות, יש לפנות לאחת מהחברות המסייעות בשכר-דירה ולהציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת עולה
  • תעודות זהות
  • אישור שירות בצה"ל
 • לפרטים נוספים לגבי הליך הוצאת תעודת הזכאות ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.

גובה הסיוע

 • גובה הסיוע הנו עד 95% ממחיר השכירות.
 • גובה הסיוע משתנה בהתאם לסוג הנתמכות, תקופת הסיוע, המצב המשפחתי ושנות העלייה.
 • סכומי הסיוע הולכים ופוחתים בהתאם לוותק בארץ.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


הרחבות ופרסומים