הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף בנושא סיוע בשכר דירה, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עיוורים ולקויי ראיה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע בשכר דירה, על-פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות