הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע לאמהות לומדות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או משפחתונים המוכרים על-ידי משרד הכלכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

מי זכאי?

 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות ובקיומם של התנאים הבאים לגבי האמהות ולגבי בני זוגן.

אמהות

 1. אם הלומדת בהיקף של 24 שעות שבועיות ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
  • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
  • אולפן לעולים חדשים.
  • לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר), בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
  • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
  • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה או על-ידי משרד החינוך.
  • לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה באתר המשרד).
  • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
 2. אם הלומדת לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר.
  • הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר.
  • משך תקופת זכאותה לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים.
 • לאם המחויבת בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד. לשם כך עליה להגיש אישור לימודים הקובע כי שעות אלו נדרשות לקבלת התואר.

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
  • הוא עובד או מצוי בשנת שבתון.
  • הוא לומד באחד ממסלולי הלימוד שפורטו לעיל לגבי אמהות.
  • הוא לומד לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
  • הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הוא זכאי לדמי אבטלה - עד לסיום תקופת האבטלה.
  • הוא מקבל הבטחת הכנסה - עד לסיום תקופת זכאותו.
  • הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.

אמהות העובדות ולומדות

 • בחישוב שעות העבודה לצורך זכאותן לסיוע של אמהות עובדות, יצורפו שעות לימודים במקרים הבאים:
  • האם עונה להגדרת אם עובדת ובנוסף לומדת באחד ממסלולי הלימוד שפורטו לעיל בהיקף הפחות מ-24 ש“ש (כולל אם הלומדת לפחות קורס אחד המזכה בנקודות זכות לתואר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
  • האם עונה להגדרת אם עובדת ובנוסף לומדת לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה.


ארגוני סיוע

-->

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים